در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی میانه -استان آذربایجان شرقی  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  میانه

   

  چندمنظوره ترکمانچای

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میانه-ترکمانچای

  میانه

  روستای سبز اربط

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای سبز اربط

  میانه

  روستای آچاچی

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای آچاچی

  میانه

  پل عابر گذر کوهنوردی

  سایر

  پناهگاه کوهنوردی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  میانه

  میانه

  مجموعه ورزشی صومعه علیا

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای صومعه علیا

  میانه

  مجموعه ورزشی طوق

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای طوق

  میانه

  پهلوان قدیمی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میانه_ میدان آزادی

  میانه

  سالن ورزشی حجاب بانوان میانه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  تمرینی

  میانه -شهرک ولیعصر

  میانه

  قوجالو

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ترکمانچای

  میانه

  میانه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میانه -استادیوم آزادی

  میانه

  ترک

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهر ترک

  میانه

  شهیدجعفری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میانه - خ فجر

  میانه

  شهید احمدی آچاچی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای آچاچی

  میانه

  کاغذ کنان

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میانه -کاذ غذ کنان -شهر آقکند

  میانه

  آزادی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  میانه خیابان امام

  میانه

  ولایت

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهر آغکند (کاغذ کنان (

  میانه

  مجموعه ورزشی آقکند

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شهر آقکند (کاغذ کنان(

  میانه

  طرح اول سفر ریاست جمهوری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میانه - شهرک اندیشه

  میانه

  شهیدمیرصمدی(والیبال)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میانه- استادیوم آزادی

  میانه

  مبدان فوتبال شهر ترک

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شهر ترک

  میانه

  امام علی(ع)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ترکمنچای

  میانه

  میدان فوتبال ترکمنچای

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ترکمانچای

  میانه

  شهید همتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  میانه -استادیوم آزادی

  میانه

  مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران میانه

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

  میانه

  میانه

  فرهنگ آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  میانه

  میانه

  سالن ورزشی صومعه آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  میانه

  میانه

  علامه طباطبائی آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  ترکمانچای

  میانه

  هدف آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  میانه

  میانه

  حضرت معصومه(س)آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  ترکمنچای

  میانه

  ندای اسلام آموزش پرورش کاغذکنان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  آقکند(کاغذکنان)

  میانه

  المهدی آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  میانه-کندوان

  میانه

  فرهنگیان آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  میانه

  میانه

  ذوالفقار آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  میانه

  میانه

  امام خمینی (ره)آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  میانه

  میانه

  جانبازان

  سالنهای سقف بلند

  جانبازان و معلولین

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  میانه

  میانه

  باشگاه خصوصی یزدان مهر میانه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-خ شهید مطهری-میدان معلم

  میانه

  باشگاه خصوصی بانوان ونوس میانه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-خ 45 متری اندیشه

  میانه

  باشگاه خصوصی بانوان پردیسان میانه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-خ 45 متری اندیشه

  میانه

  باشگاه خصوصی صخره میانه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-میدان نماز

  میانه

  باشگاه خصوصی آریان میانه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانهخ کشاورزان

  میانه

  باشگاه خصوصی نشاط میانه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-میدان معلم اول-خ کشاورزی

  میانه

  باشگاه خصوصی جوانان میانه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-جاده ترانزیت آچاچی

  میانه

  استخر سرپوشیده فجر میانه

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه.انتهای خ شهید بهشتی-تقاطع خ امام

  میانه

  ارکیده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-خیابان فرهنگیان-نبش خیابان آزادگان جنوبی

  میانه

  طراوت

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-میدان معلم-خیابان کشاورزان-روبروی مدرسه عرفان

  میانه

  غزال

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-خیابان امام-روبروی هتل امیر-بن بست وفائیان-پلاک 7

  میانه

  پیروز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-خیابان سرچشمه جنوبی-بالاتر از هنرستان هدف

  میانه

  تنومندان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-خیابان امام-بالاتر از مسجد حضرت ابواالفضل-روبروی عکاسی خاطره

  میانه

  ممانی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-خیابان امام-میدان بسیج-خیابان قدس-پلاک 23

  میانه

  نامجو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-خیابان شهید میانجی-جنب بیمه ایران

  میانه

  دانشجو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  میانه-خیابان شهید بهشتی-جنب مسجد امام حسن

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران