در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی هشترود-استان آذربایجان شرقی  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  هشترود

  چندمنظوره نظرکهریزی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نظرکهریز

  هشترود

  مجموعه ورزشی لامشان

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای لامشان

  هشترود

  استخر سر پوشیده ی هشترود

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  هشترود - جنب بانک کشاورزی

  هشترود

  میدان فوتبال چمن آزادی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  هشترود - استادیوم ورزشی آزادی

  هشترود

  سالن ورزشی شهید باکری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  هشترود - جنب آموزش و پرورش

  هشترود

  سالن کشتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  هشترود - جنب اداره آموزش و پرورش

  هشترود

  سالن ورزشی طرح ریاست جمهوری1

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  هشترود - استادیوم ورزشی آزادی

  هشترود

  میدان فوتبال ذوالبین

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای ذوالبین

  هشترود

  مجموعه ورزشی نظرکهریزی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  نظر کهریزی

  هشترود

  سالن دو هزار نفری هشترود

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  هشترود - استادیوم ورزشی آزادی

  هشترود

  دامناب

  زمینهای ورزشی

  طرح ضربتی روستائی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای دامناب

  هشترود

  طرح 2 ریاست جمهوری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  هشترود-جنب سالن کشتی

  هشترود

  مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران هشترود

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  هشترود

  هشترود

  طالقانی آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  هشترود

  هشترود

  خامنه ای آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  نظرکهریزی

  هشترود

  خوارزمی آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  هشترود

  هشترود

  عفاف آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  هشترود

  هشترود

  شهید مدنی آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  هشترود

  هشترود

  باشگاه خصوصی فدک

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  هشترود-خ امام-کوچه شهید عباسپور

  هشترود

  اتحاد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  خیابان شهید بهشتی جنوبی-کوچه عباس زاده

  هشترود

  ورزش ونشاط

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  هشترود-خیابان شهید بهشتی جنوبی-روبروی بانک رفاه

  هشترود

  جهان آرا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  هشترود-خیابان شهیدبهشتی-کوچه عباس زاده

  هشترود

  سیدهشترود

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  هشترود-خیابان شهید رجائی-روبروی شرکت تعاونی روستائی

  هشترود

  شاهین نو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  هشترود-کوی گنجینه کتاب-کوچه مسجد جامع-پلاک 6

  هشترود

  ضحاک

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  هشترود-خیابان شهیدبهشتی جنوبی-کوچه عباسزاده

  هشترود

  رکورد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  خیابان شهید بهشتی جنوبی-خیابان شریعتی-پائین ترازمخابرات

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران