در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی مرند -استان آذربایجان شرقی  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  مرند

  روستای گلین قیه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای گلین قیه

  مرند

  روستای دولت آباد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سالن ورزشی روستای دولت آباد

  مرند

  مجموعه ورزشی روستای یکان کهریز

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای یکان کهریز

  مرند

  میدان فوتبال گله بان

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای گله بان

  مرند

  سالن ورزشی طرح ریاست جمهوری2

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مرند -خ شهید گوارا

  مرند

  مجموعه ورزشی یالقوز آغاج

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای یالقوز آغاج

  مرند

  خوابگاه

  سایر

  خوابگاه ورزشکاران

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مرند استادیوم تختی

  مرند

  بناب مرند

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مرند-بناب-جنب سالن ورزشی

  مرند

  بناب

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بناب مرند

  مرند

  مرند(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مرند - خ شهید رنجبر- کوی اندیشه

  مرند


  طرح ریاست جمهوری 1

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مرند - خیابان شهید رنجبری-محله ی قره آقاج

  مرند

  مجموعه ورزشی روستای دولت آباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای دولت آباد

  مرند

  روستای دولت آباد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مرند -خ پروین اعتصامی

  مرند

  جندمنظوره مرند

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مرند - خ پروین اعتصامی

  مرند

  ولیعصر(عج)

  سالنهای سقف بلند

  تا3500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مرند - جاده ی جلفا -جنب کشتار گاه صنعتی

  مرند

  مرند

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مرند - خ پروین اعتصامی

  مرند


  مرند

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مرند - خ پروین اعتصامی

  مرند

  یامچی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  یامچی - روبروی اداره ی بهزیستی

  مرند

  کشکسرای

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شهر کشکسرای

  مرند

  یامچی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  یامچی -ابتدای جاده ی لیوار بالا

  مرند

  کشکسرای

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  کشکسرای روبروی مدرسه ی الزهرا

  مرند

  زنوز

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مرند - زنوز -خ بهشتی

  مرند

  روستایی اردک لو

  زمینهای ورزشی

  طرح ضربتی روستائی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای اردک لو

  مرند

  میدان فوتبال روستایی زنجیره

  زمینهای ورزشی

  طرح ضربتی روستائی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای زنجیره

  مرند

  سالن ورزشی چندمنظوره فرخی آموزش پرورش مرند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مرند

  مرند

  زمین چمن مصنوعی آب منطقه ای مرند

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  مرند

  مرند

  میدان فوتبال اداره مخابرات

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

  مرند

  مرند

  سالن ورزشی اداره مخابرات آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مرند

  مرند

  کشکسرای اموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مرند

  مرند

  گلین قیه آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مرند

  مرند

  شاملو آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مرند

  مرند


  امام خمینی آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مرند

  مرند

  دین ودانش آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مرند

  مرند

  آموزش پرورش

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  مرند

  مرند

  سعیدی آموزش پرورش

  سایر

  مجموعه ورزشی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مرند

  مرند

  اداره کار

  سایر

  مجموعه ورزشی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مرند

  مرند

  آموزش پرورش مرند

  سایر

  مجموعه ورزشی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  مرند

  مرند

  باشگاه خصوصی نام آوران

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-بلوارشهید کسایی-بالاتر از کوی تربیت

  مرند

  باشگاه خصوصی صبورسلامت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  خ دانشگاه

  مرند

  باشگاه ورزشی خصوصی آریاژیم مرند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-بلوارشهید کسایی-بالاتر از کوی تربیت

  مرند

  باشگاه خصوصی ذوالفقار

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-خ طالقانی-جنب پل خوی

  مرند

  باشگاه خصوصی بانوان مرند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-خ جلفا-سه راهی دانش

  مرند

  باشگاه خصوصی جوان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-خ طالقانی

  مرند

  باشگاه خصوصی استخرسرپوشیده سینا

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-خ جلفا-جنب فرمانداری

  مرند

  باشگاه خصوصی پهلوانان مرند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-خ رجایی-چهارراه کاشانی

  مرند

  ارس

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-خیابان 29متری برق-ما بین خیابان شهید فهمیده وثبت احوال

  مرند

  راستینا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-خیابان شهید رنجبری-نرسیده به میدان پنج-کوچه شهید یوسفی

  مرند

  آذرخش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-بلوارمعلم-نرسیده به میدان پلیس-جنب فروشگاه رفاه

  مرند

  مردان طلائی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  یامچی-محله بازار-میدان امام

  مرند

  بعثت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-خیابان المهدی-روبروی بانک اقتصاد نوین

  مرند

  موسی علی (عدل)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-خیابان شهیدرجائی-خیابان ایستگاه - کوچه صمصامی-روبروی مدرسه نوراسلام

  مرند

  جام جم

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  مرند-خیابان شهدا-روبروی مسجد زین العابدین

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)