در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی اسکو -استان آذربایجان شرقی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  اسکو

  مجموعه ورزشی روستای گنبرف

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای گنبرف

  اسکو

  سالن ورزشی چندمنظوره ایلخچی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خ امام

  اسکو

  طرح ریاست جمهوری1(شهرسهند)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهر جدید سهند - محله یک - خ امام - جنب مدرسه دخترانه محدثه

  اسکو

  مجموعه ورزشی سرای

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای سرای -دهستان باویل

  اسکو

  مجموعه ورزشی اسفنجان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای اسفنجان

  اسکو

  مجموعه ورزشی روستایی کهنمو

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای کهنمو

  اسکو

  مجموعه ورزشی روستایی بایرام

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای بایرام

  اسکو

  کندوان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای کندوان -دهستان سهند

  اسکو

  ایلخچی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ایلخچی-خیابان امام

  اسکو

  میدان ورزشی روباز هندبال

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ایلخچی-خیابان امام

  اسکو

  طرح سفردوم ریاست جمهوری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ایلخچی-خیابان امام

  اسکو

  میدان فوتبال چمن اسکو

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 5000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شهرک ولیعصر (عج) - مجتمع ورزشی وحدت

  اسکو

  وحدت اسکو

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهرک ولیعصر (عج) - مجتمع ورزشی وحدت

  اسکو

  ایلخچی

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ایلخچی - خیابان امام

  اسکو

  اسکو(حجاب)(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اسکو-محله فسقندیس

  اسکو

  اسکو

  سایر

  خوابگاه ورزشکاران

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اسکو-خیابان ورزش

  اسکو

  جامی آموزش وپرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  ایلخچی

  اسکو

   

  آموزش پرورش الزهرا(س)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  اسکو

  اسکو

  شهرک سهند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  اسکو-شهرک سهند

  اسکو

  آموزش وپرورش روستای کلجاه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  اسکو-روستای کلجاه-سالن اموزش پرورش

  اسکو

  شرکت عمران سهند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  اسکو-سهند

  اسکو

  دانشگاه سهند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  اسکو-دانشگاه سهند-محوطه پردیس پسران

  اسکو

  ایستگاه تندرستی دختران دانشگاه سهند

  سایر

  ایستگاه تندرستی

  ادارات دولتی

  روباز

  اسکو-دانشگاه سهند-محوطه خوابگاه دختران

  اسکو

  بسکتبال دختران دانشگاه سهند

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

  اسکو-دانشگاه سهند-محوطه خوابگاه دختران

  اسکو

  والیبال دختران دانشگاه سهند

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

  اسکو-دانشگاه سهند-محوطه خوابگاه دختران

  اسکو

  اسکیت دانشگاه سهند

  زمینهای ورزشی

  پیست اسکیت

  ادارات دولتی

  روباز

  اسکو-دانشگاه سهند-روبروی خوابگاه پسران

  اسکو

  فوتسال گل کوچک(آسفالت)

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

  اسکو-دانشگاه سهند-روبروی خوابگاه پسران

  اسکو

  چمن مصنوعی فوتسال دانشگاه سهند

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

  اسکو-دانشگاه سهند-روبروی خوابگاه پسران

  اسکو

  دانشگاه سهند

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  اسکو-دانشگاه سهند-روبروی خوابگاه پسران

  اسکو

  ایستگاه تندرستی دانشگاه سهند

  سایر

  ایستگاه تندرستی

  ادارات دولتی

  روباز

  اسکو-دانشگاه سهند-روبروی خوابگاه پسران

  اسکو

  دانشگاه سهند(والیبال وبسکتبال)

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

  اسکو-دانشگاه سهند

  اسکو

  دانشگاه سهند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  اسکو

  اسکو

  نصرآموزش پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  ایلخچی

  اسکو

  امام علی (ع) آموزش وپرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  اسکو-

  اسکو

  شهید شجاعی آموزش وپرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  اسکو

  اسکو

  آبشار

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  اسکو- خیابان امام

  اسکو

  برادران احمدی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  اسکو-باویل سفلی

  اسکو

  موسوی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  اسکو-خیابان امام-میدان صائب-نبش صائب شمالی-زیر زمین ساختمان عزیزی

  اسکو

  آذرجوان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  اسکو-خیابان امام-جنب بانک ملی

  اسکو

  وطن دوست اسکو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  اسکو-خیابان امام-روبروی مسجد صاحب الزمان(عج)

  اسکو

  فراز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  اسکو-شهرجدید سهند-محله 3-جنب بانک ملی-بهارستان12-پلاک 4

  اسکو

  امیر رسالت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران