در حال بارگذاری ...
  
 • تکنولوژی پرتو شناسی
  معرفی رشته
    امروزه با توجه به ابعاد علم پزشکی ، علم رادیولوژی در امر تشخیص ، درمان بیماریها ارزش والایی را کسب کرده است و به دلیل اهمیتی که استفاده از اشعه یونیزان در امر تشخیص و تحقیق و درمان بیماریها دارد ، نیاز به تربیت افرادی که آشنا به کاربرد این علم و استفاده از آن د رعلم پزشکی باشند از اهمیت خاصی برخوردار است .
  بدین منظور و در اجرای بند 12 و اصل سوم و اصل بیست و نهم و سی ام و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، باید به موازات تربیت پزشکان متخصص و متعهد به تربیت سریع کاردانان ماهر در رشته پرتو شناس نیز همت گماشت.
  1-تعریف و هدف
  دوره کاردانی پرتو شناسی تشخیصی علاوه برآنکه مقدمه ای است برای دوره های بالاتر این رشته ، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای پرتو شناسی تشخیصی را نیز در حد کاردان بعهده دارد.
  فارغ التحصیلان این دوره آموزشی قادر خواهند بود در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور به عنوان همکار در کنار کارشناسان و متخصصین این رشته کلیه خدمات مورد لزوم را انجام دهند.
  2- طول دوره و شکل نظام:
  متوسط طول دوره کاردانی پرتو شناسی تشخیصی دو سال و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب شورایعالی برنامه ریزی است . دروس بصورت علمی و نظری و عملی – نظری و کارآموزی عرضه می شود که در طی جلسات متعدد هفتگی – اموزش مورد نظر انجام می یابد.
  5-ضرورت و اهمیت
  بکار گرفتن اشعه یونیزان در علم پزشکی نیاز به افرادی دارد که کاملا به روش کارگیری آن اشعه آشنایی و آگاهی داشته باشند لذا به دلایل زیر بر پایی این دوره ضرورت پیدامیکند : 1-5-باتوجه به وسعت علم پزشکی و نیاز روز افزون به علم پرتو شناسی جهت کمک به تشخیص و تحقیق و درمان بیماریها:
  2-5- کمبود افراد تحصیل کرد و آشنا به این فن و تکنیک در سطح مملکت .
  3-5-لزوم گسترش مراکز درمانی و بهداشتی بخصوص تاسیس و راه اندازی درمانگاههای بهداشتی درمانی در تمام مناطق ایران که فارغ التحصیلان این دوره در این مراکز بتوانند به خدمات درمانی اشتغال ورزند.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اردبیل   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ارومیه   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اهواز   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بندرعباس   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بیرجند   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی رفسنجان   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زنجان   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سمنان   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرکرد   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان- رشت   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مازندران- ساری   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی همدان   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان- سنندج   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمان   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی یزد   check.jpg      درس های رشته


  فارسی

  اخلاق و تربیت اسلامی

  ارزیابی تکنیکی فیلم های پرتونگاری

  اصول تاریکخانه

  اصول نگهداری و تعمیرات مقدماتی دستگاههای پرتوشناسی

  بهداشت عمومی

  تربیت بدنی 1

  تشریح (آناتومی)

  رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتو های یونساز

  روشهای پرتو نگاری 2

  روشهای پرتو نگاری 3

  روشهای پرتو نگاری1

  زبان تخصصی 1

  زبان خارجی

  فیزیک پرتو شناسی تشخیصی

  فیزیک پرتوها

  فیزیولوژی انسانی

  فیزیک عمومی

  کار آموزی بیمارستانی 2

  کارآموزی بیمارستانی 1

  ماده حاجب در رادیوگرافی

  معارف اسلامی 1

   

   

   


   


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان ای دوره کاردانی تکنولوژی پرتو شناسی تشخیصی قادر خواهند بود:
  کلیه روشهای مختلف رادیوگرافی ها را با ستثنا ، فلوروسکوپی و تزریق ماده حاجب را تحت نظر متخصص مربوطه انجام دهند.
  ماده حاجب را با نظارت و سرپرستی پزشکی متخصص پرتو شناسی به بیمار تزریق نمایند.
  پس از طی دوره تعهد خدمت و کسب تجربه کافی در صورت تمایل و قبولی در آزمون و امتحان اختصاصی وارد دوره کارشناسی شوند و تحصیلات خود را ادامه دهند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران