در حال بارگذاری ...
  
 • زراعت
  معرفی رشته
    رشته زراعت و اصلاح نباتات یکی از گرایشهای مهم و اساسی در مجموعه مهندسی کشاورزی به شمار می آید. مجموعه مهندسی کشاورزی نیز از رشته های پراهمیت و جذاب در مجموعه علوم تجربی می باشد که توسط داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی انتخاب می گردد. ایران کشوری است که از توانمندیهای خوب بالقوه و بالفعل کشاورزی برخوردار بوده و کشاورزی در برنامه های توسعه کشور از محورهای اصلی است. توسعه کشاورزی نیازمند نیروی انسانی ماهر است که بتواند عملیات کشاورزی مربوط به محصولات زراعی و باغی را بر اساس یافته های جدید علمی انجام دهد و بیشترین بازدهی و محصول را در بهره گیری از منابع به دست آورد. بدین منظور برای تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته زراعت و اصلاح نباتات، برای نیل به خودکفایی در مواد اولیه غذایی و صنعتی لازم است متخصصانی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود، تولید اقتصادی محصولات زراعی را به طور علمی امکان پذیر سازند و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را برده، در امور تحقیقات و آموزش و برنامه ریزی کشاورزی نیز خدمت نمایند. تربیت کاردان فنی، به عنوان رابط بین مهندسان و متخصصان کشاورزی و کشاورزان در کشور، دارای اهمیت فوق العاده است و از نظر تعداد نیروی انسانی در حال حاضر در سطح پایینی قرار دارد. تأمین نیروی انسانی در این مقطع می تواند نقش سازنده ای را در توسعه کشاورزی ایفا نماید.
  1- زراعت و اصلاح نباتات
  1-1) تعریف و هدف
  مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات آنها در رشته ای از علوم دانشگاهی قرار می گیرد که با عنوان زراعت و اصلاح نباتات نامیده می شود. این رشته در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارائه می شود.
  هدف از ایجاد دوره کارشناسی در رشته زراعت و اصلاح نباتات تربیت افرادی است که بتوانند به عنوان کارشناس در زمینه های مختلف تولیدی کار و در برنامه ریزیهای منطقه ای و مطالعاتی و همچنین به صورت مربی آموزشی در دبیرستانها و هنرستانهای کشاورزی، و به عنوان مجری امور تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مدیر و مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی بخش کشاورزی منشأ خدمت باشند.
  در دوره کاردانی تولیدات گیاهی و امور زراعی افرادی تربیت می شوند که بتوانند برنامه های تولیدی تدوین شده در این رشته را زیر نظر مهندسان کشاورزی بر اساس اصول علمی اجرا کنند. این افراد همچنین قادر خواهند بود طرحهای تحقیقاتی را زیر نظر متخصصان مربوط اجرا نموده، در برنامه های آموزش کشاورزی به عنوان مروج کشاورزی خدمت نمایند.
  1-2) اهمیت و جایگاه در جامعه
  ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسانی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیرکشت محصولات اصلی کشاورزی، استفاده بهینه از زمان و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح (هکتار) تلاش کنند. با توجه به این که در حال حاضر حدود 16 میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به این که مساحت زمینهای قابل کشت در کشور حدود 50 میلیون هکتار است، و نظر بر این که ایران از تنوع آب و هوایی برخوردار است؛ با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات، می توان به میزان هر چه بیشتر از زمینهای کشور برای افزایش تولید کمی و کیفی بهره برداری نمود. این مطالب ضرورت و اهمیت تربیت افرادی را که بتوانند با به کار گرفتن دانش خود در جهت رسیدن به این اهداف اقدام نمایند، مشخص می کند. همچنین از جمله مشکلات کشاورزی در کشور ما همواره این بوده است که مجریان فعالیتهای تولیدی کشاورزی، کمتر تحصیلاتی در زمینه کشاورزی داشته اند؛ به طوری که روشهای کار همچنان سنتی و قدیمی باقی مانده است. در حالی که در سطوح بالاتر یعنی کارشناسان و یا مراکز برنامه ریز و هدایت گر، توان بالایی برای تأمین فن آوری مورد نیاز وجود دارد. از بین بردن این خلا یعنی تربیت کاردانها در این رشته، می تواند ضمن بهره گیری از تواناییهای متخصصان و صاحبنظران سطوح بالاتر، با به کارگیری دانش و فنون جدید در امور کاشت و نگه داری محصولات زراعی و باغی، برنامه های کشاورزی را با بازدهی بیشتری قرین سازد.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آمل   check.jpg    
  آزاد- ارسنجان   check.jpg check.jpg  
  آزاد- اهواز     check.jpg  
  آزاد- بجنورد   check.jpg check.jpg  
  آزاد- بم   check.jpg    
  آزاد- بیرجند     check.jpg  
  آزاد- پیشوا   check.jpg check.jpg  
  آزاد- تبریز     check.jpg  
  آزاد- جیرفت   check.jpg check.jpg  
  آزاد- خرم آباد   check.jpg check.jpg  
  آزاد- دامغان   check.jpg    
  آزاد- دزفول   check.jpg check.jpg  
  آزاد- رشت   check.jpg    
  آزاد- رودهن   check.jpg    
  آزاد- ساوه   check.jpg check.jpg  
  آزاد- شهرری   check.jpg    
  آزاد- شهریار   check.jpg    
  آزاد- شوشتر   check.jpg    
  آزاد- شیروان   check.jpg    
  آزاد- علوم و تحقیقات اهواز     check.jpg  
  آزاد- علوم و تحقیقات تهران     check.jpg  
  آزاد- فسا   check.jpg    
  آزاد- فیروزآباد   check.jpg    
  آزاد- قایم شهر   check.jpg    
  آزاد- گرگان   check.jpg    
  آزاد- گلبهار   check.jpg    
  آزاد- گناباد   check.jpg    
  آزاد- لاهیجان   check.jpg    
  آزاد- محلات   check.jpg    
  آزاد- مشهد     check.jpg  
  آزاد- میانه     check.jpg  
  آزاد- میبد     check.jpg  
  آزاد- نراق   check.jpg    
  آزاد- نوشهر و چالوس   check.jpg    
  آزاد- ورامین پیشوا     check.jpg  
  آزاد- کرج   check.jpg check.jpg  
  آزاد- کرمانشاه   check.jpg    
  آزاد- یاسوج   check.jpg    
  آزاد-آستارا   check.jpg    
  آزاد-اراک     check.jpg  
  آزاد-اردبیل     check.jpg  
  آزاد-بروجرد   check.jpg check.jpg  
  آزاد-تاکستان   check.jpg check.jpg  
  آزاد-خوراسگان     check.jpg  
  آزاد-خوی     check.jpg  
  آزاد-زاهدان   check.jpg    
  آزاد-نیشابور   check.jpg check.jpg  
  آمورشکده کشاورزی کرج   check.jpg    
  ارومیه     check.jpg  
  ایلام   check.jpg    
  بوعلی سینا همدان   check.jpg    
  بیرحند   check.jpg    
  تبریز     check.jpg  
  تربیت مدرس     check.jpg  
  تهران     check.jpg  
  رازی کرمانشاه   check.jpg check.jpg  
  زابل   check.jpg check.jpg  
  زاهدان   check.jpg    
  زنجان   check.jpg check.jpg  
  شاهد تهران   check.jpg    
  شهرکرد   check.jpg check.jpg  
  شهیدباهنرکرمان   check.jpg check.jpg  
  شهیدچمران اهواز   check.jpg check.jpg  
  شیراز   check.jpg check.jpg  
  صنعتی اصفهان   check.jpg check.jpg  
  صنعتی شاهرود   check.jpg    
  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   check.jpg check.jpg  
  فردوسی مشهد   check.jpg check.jpg  
  گیلان   check.jpg check.jpg  
  لرستان   check.jpg check.jpg  
  مازندران   check.jpg check.jpg  
  مجتمع آموزش عالی ابوریحان- مامازن ورامین   check.jpg    
  محقق اردبیلی اردبیل   check.jpg check.jpg  
  یاسوج   check.jpg      درس های رشته


  آبیاری عمومی

  آفات مهم گیاهان زراعی

  آمار و احتمالات

  ازدیاد نباتات

  اصلاح نباتات خصوصی

  اصول اصلاح نباتات

  اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی

  اصول ترویج و آموزش کشاورزی

  اقتصاد کشاورزی

  اکولوژی

  باغبانی عمومی

  برنامه نویسی کامپیوتر

  بیماریهای گیاهی

  بیماریهای مهم گیاهان زراعی

  بیوشیمی عمومی

  جلسه بحث

  حاصلخیزی خاک و کودها

  حشره شناسی و دفع آفات

  خاک شناسی عمومی

  خاک های شور و قلیایی

  دامپروری عمومی

  دیم کاری

  رابطه آب و خاک و گیاه

  روشهای پیشرفته آماری

  ریاضیات عمومی

  زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای

  زراعت عمومی

  زراعت غلات

  زراعت نباتات صنعتی

  زراعت نباتات علوفه ای

  ژنتیک

  سیتولوژی

  شیمی آلی

  شیمی عمومی

  طرح آزمایشهای کشاورزی1

  طرح آزمایشگاههای کشاورزی 2

  علف های هرز و کنترل آنها

  عملیات کشاورزی

  عملیات کارگاهی

  فیزیولوژی گیاهان زراعتی

  فیزیک عمومی

  گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح)

  گیاه شناسی 2 (سیستماتیک و مرفولوژی)

  ماشین های کشاورزی

  ماشینهای برداشت

  مدیریت و حسابداری

  مرتع داری

  مساحی و نقشه برداری

  مکانیزاسیون کشاورزی

  هوا و اقلیم شناسی

  کارآموزی

  کنترل و گواهی بذر

   

   

   


  صنعت و بازار کار
    تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن
  سابقه طولانی رشته شیمی در ایران موجب شده است که تعداد متخصصان قابل توجهی در این رشته در جامعه، در مقاطع مختلف مشغول فعالیتهای گوناگون باشند. دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای کشور یکی پس از دیگری دایر شده و فارغ التحصیلان آنها در مشاغل مختلف مشغول به کار شده اند، به طوری که کیفیت علمی آنها نیز با کشورهای با سابقه طولانی در این سطوح قابل مقایسه است. مهمترین گرایشهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای کشور عبارت است از: شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی معدنی، شیمی پلیمر و بیوشیمی.
  گستردگی علم شیمی باعث جذب تعداد زیادی دانشجو در گرایشهای مختلف شده است، دانشجویانی که استعداد ریاضی قوی دارند در گرایشهای شیمی فیزیک و شیمی تجزیه و شیمی معدنی جذب می شوند. دانشجویانی که پایه علوم تجربی قویتری دارند قادر به ادامه تحصیل در رشته های شیمی آلی، بیوشیمی نیز هستند.
  تواناییهای فارغ التحصیلان
  فارغ التحصیلان این دوره می توانند مسوولیت زمینه های مختلف از جمله موارد زیر را عهده دار باشند:
  1- طرح، نظارت و اجرای طرحهای تحقیقاتی کوچک و بزرگ شیمیایی در سطوح مختلف کاربردی و علمی محض، در دانشگاهها، کارخانجات و مراکز تحقیقاتی، به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات مورد نیاز جامعه.
  2- مسوولیت و ارائه خدمات در آزمایشگاههای کنترل کیفی، پیگیری و ارائه معیارهای استاندارد به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و همچنین مواد مصرفی کارخانه ها و صنایع.
  3- ارائه خدمات آموزشی در سطح دانشگاهها، دبیرستانها و موسسات آموزشی.
  4- ارائه طرحهای پژوهشی به منظور استفاده از منابع اولیه ارزنده موجود در جامعه در جهت افزایش بهره وری از آنها و جلوگیری از صادرات بی رویه مواد اولیه ارزشمند و تبدیل آنها به محصولات واسطه ای که ارزش اقتصادی بالاتری دارند.
  5- ارائه خدمات در کارخانجات پتروشیمی، پلاستیک، لاستیک، رنگ و رزین، الیاف، صنایع غذایی، صنایع دارویی، بهداشتی و شوینده ها.
  6- آمادگی برای ادامه تحصیلات در مقاطع بالاتر برای تأمین کادر علمی دانشگاهها و سایر مراکز علمی.
  7- کمک به توسعه صنایع دستی که در سطح گسترده ای در جامعه پراکنده هستند؛ از جمله ساخت رنگهای بهتر و متنوع تر، بخصوص استفاده از رنگهای طبیعی موجود در صنعت فرش.
  8- استفاده از گیاهان دارویی فراوانی که در مملکت موجودند، به منظور استخراج و شناسایی موارد کاربرد این گیاهان به کمک متخصصان داروساز.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران