در حال بارگذاری ...
  
 • جنگلداری
  معرفی رشته
    جنگل و جنگل داری مانند بسیاری از رشته هایی که به طور مستقیم با طبیعت درگیر هستند در کشورهای در حال توسعه مهجور و مظلوع واقع شده است .
  هنوز در کشوری مانند ایران زمان بسیاری نیاز است تا مردم با طبیعت ، حیوانات و گیاهان سرآشتی بگذارند .
  فرهنگ سازی در این زمینه بسیار ضروری است و این مطلب را می توان به راحتی از اخبار تلویزیون فهمید به همین خاطر و به منظور تامین نیروهای کارآمد برای حفاظت ، احیا و بهره برداری مستمر و اداره صحیح جنگلها لازم است افرادی که در این زمینه از کارایی و آگاهی کافی برخوردار باشند ، تربیت شوند.
  فارغ التحصیلان این رشته با استفاده از دانش و اطلاعاتی که در این دوره کسب می نمایند، خواهند توانست ثروتهای طبیعی نهفته در جنگلها را در جهت تامین نیازهای مردم ، با برنامه ریزی صحیح بکار گیرند.
  1-تعریف و هدف:
  جنگلداری عبارتست از بکارگیری مجموعه ای از علوم و فنون که درجهت شناخت جوامع مختلف جنگلی و آگاهی از کیفیت و کمیت آنها ، پرورش توده های جنگلی ، بهره برداری مستمر از تولیدات جنگل ، روشها ی مختلف قطع و استحصال و حمل درختان افکنده و بالاخره حفاظت ، احیا و توسعه مناطق جنگلی بعنوان تولید کننده ماده اولیه (چوب ) و تعدیل و تنظیم کننده شرایط آب و هوایی و خاکی مورد استفاده قرار می گیرد.
  هدف از ایجاد دوره کارشناسی ناپیوسته رشته جنگلداری ، تربیت کارشناسانی است که با فراگیری مطالب لازم در ادامه تحصیلات خود بعد از دوره کاردانی بتوانند بعنوان کارشناس در زمینه های ذکر شده انجام وظیفه نمایند و بخصوص قادر به تهیه طرحهای جنگلداری و ناظر براجرای صحیح آنها باشند و در مناطق جنگلی مشغول بخدمت گردند.
  2-طول دوره و شکل نظام :
  براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی ناپیوسته رشته جنگلداری دو سال (بطور متوسط ) و حداکثر مجاز طول دوره سه سال می باشد.
  هر سال تحصیلی دارای دو نیمسال می باشد و هر نیمسال شامل 17 هفته آموزشی است.
  نظام آموزشی این دوره براساس واحدی برنامه ریزی شده و هر واحد درس نظری شامل 17 ساعت و هر واحد عملی شامل 34 ساعت آموزشی می باشد.
  4- تعدادواحدهای درسی :
  واحدهای درسی دوره کارشناسی ناپیوسته جنگلداری 78 واحد به شرح زیر است :
  - دروس عمومی 12واحد
  - دروس پایه 16//
  -دروس اصلی 38//
  -دروسی تخصصی22 //
  6-ضرورت و اهمیت
  باتوجه به اینکه جنلگهای ایران قسمتی از منابع طبیعی قابل تجدید کشور می باشد که در زمره اموال عمومی بوده و اداره و برنامه ریزی آنها بعهده دولت می باشد ، لذا باید در بخش دولتی مدیران و برنامه ریزان قابلی وجود اشته باشند تابا تهیه طرحها و برنامه ریزی صحیح و نظارت برحسن اجرای آنها ، از این منابع لایزال خدادادی بطور صحیح بهره برداری اصولی و مستمر نموده و از انحطاط و تخریب آنها جلوگیری و در احیا و توسعه آنها کوشش کنند.
  لازمه یک چنین برنامه هایی تربیت افراد متخصص با بینش و آگاهی کافی در زمنیه های مختلف جنگل می باشد که بطور اختصار در تعریف و هدف از آنها نام برده شد.
  7-شرایط گزینش دانشجو:
  داوطلبی این رشته علاوه برداشتن شرایط عمومی و اختصاصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته های منابع طبیعی باید فارغ التحصیل دوره تکنولوژی جنگلداری یا دوره کاردانی منابع طبیعی باشند.
  در رابطه با فارغ التحصیلان دوره کاردانی منابع طبیعی تطبیق لازم توسط گروههای آموزشی دانشکده های مجری صورت گرفته و دروس کمبود باید توسط دانشجو اخذ گردد.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آزاد شهر   check.jpg    
  آزاد- آمل   check.jpg    
  آزاد- سواد کوه   check.jpg    
  آزاد- علوم و تحقیقات تهران     check.jpg  
  آزاد- قایم شهر   check.jpg    
  آزاد- لاهیجان   check.jpg    
  آزاد- نوشهر و چالوس   check.jpg check.jpg  
  آزاد- کرمانشاه   check.jpg    
  تربیت مدرس     check.jpg  
  تهران   check.jpg check.jpg  
  سنندج   check.jpg    
  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   check.jpg    
  گیلان   check.jpg    
  لرستان   check.jpg    
  مازندران   check.jpg      درس های رشته


  آشنایی با کامپیوتر

  آمار و احتمالات

  اخلاق و تربیت اسلامی 2

  اقتصاد جنگل

  اقتصاد عمومی

  اگروفارستری

  اندازه گیری جنگل 2

  انقلاب اسلامی و ریشه های آن از قرن سیزدهم

  اکولوژی جنگل

  برنامه نویسی کامپیوتر

  پروژه

  تاریخ اسلام

  تربیت بدنی 2 (عملی|)

  جاده سازی 2

  جامعه شناسی روستایی

  جنگل شناسی 1

  جنگل شناسی 2

  جنگلداری 2

  چوب شناسی

  حمایت و حفاظت جنگل

  حمل و نقل چوب

  خاک شناسی جنگل

  درخت شناسی

  ریاضیات عمومی 2

  زبان خارجی 2 (نظری و عملی)

  ژنتیک

  زیست شناسی

  سیاست جنگل

  شناخت حیوانات شکاری

  فارسی 2

  قوانین و مدیریت منابع طبیعی

  متون اسلامی (آیات و احادیث)

  محصولات فرعی جنگل

  هوا و اقلیم شناسی

  هیدورلوژی عمومی

  کارآموزی

   


   

  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر منشا خدمت باشند.
  - بعنوان کارشناس (مهندس ) متخصص در تهیه طرحهای جنگلداری و سایر طرحهای مربوط به حفاظت و توسعه جنگلها در سازمان جنگلها و مراتع
  - به عنوان مدیر در مناطق جنگلی تحت پوشش و نظارت سازمان جنگلها و مراتع کشور.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران