در حال بارگذاری ...
  
 • دامپروری
  معرفی رشته
    رشته ای که درک آن برای بسیاری از شهرشینان دشوار است گر چه هر روز با محصولات لبنی سر و کار دارند اما منشاء آن کمتر در ذهنشان نقش می بندد .برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته دامپروری و به منظور نیل به خودکفایی در تهیه پروتئین حیوانی مورد نیاز لازم است که متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود تولید اقتصادی محصولات دامی را بطور علمی امکان پذیر و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید این محصولات نموده و در امور تحقیقات آموزش و برنامه ریزی دامپروری خدمت نمایند.
  تعریف و هدف
  مطالعه و بررسی در زمینه غذا و تغذیه دام ، اصلاح نژاد و بالابردن تولید اقتصادی با استفاده از اصول بهداشت و مدیریت در پرورش دام و نگهداری محصولات دامی رشته ای از علوم کشاورزی را تشکیل میدهد که تحت عنوان دامپروری نامیده می شود.
  هدف از ایجاد دوره کارشناسی در رشته دامپروری تربیت افرادیست که بتوانند به عنوان کارشناس در زمینه های مختلف تولید ، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعاتی و همچنین به صورت مربی در دبیرستانهای کشاورزی و به عنوان مجری تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مدیر و مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی بخش کشاورزی منشا خدمت باشند.
  طول دوره و شکل نظام :
  براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب ستاد انقلاب فرهنگی طول دوره کارشناسی دامپروری چهار سال است .
  دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بگذرانند ، حداکثر مدت مجاز تحصیلات این دوره شش سال است.
  هر سال تحصیلی شامل دونیمسال میباشد و در هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی وجود دارد.
  نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.
  تعداد واحدهای درسی :
  تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی 146 واحد است به شرح زیر :
  - دروس عمومی 23واحد
  - دروس پایه 33واحد
  -دروس اصلی کشاورزی 37واحد
  -دروسی تخصصی 53 واحد که شامل 47واحد دروس تخصصی الزامی و 6 واحد دروس انتخابی است.
  ضرورت و اهمیت
  برقراری رشته دامپروری برای تربیت کارشناسانی است که بتوانند در جهت افزایش تولید در هر واحد دامی و استفاده حداکثر از منابع بالقوه کشور موثر باشند. با توجه به تعداد زیاد دام و طیوری که در مملکت وجود دارد لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رشته دامپروری هر چه بیشتر از دام و طیور کشور برای افزایش تولید از طرق کمی و کیفی استفاده بعمل آید.
  با توجه به مطالب فوق ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با بکارگرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه ، دروس اصلی کشاورزی و دروس تخصصی رشته دامپروری در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند، مشخص میشود.

    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آمورشکده کشاورزی کرج   check.jpg    
  ارومیه   check.jpg    
  بوعلی سینا همدان   check.jpg    
  بیرحند   check.jpg    
  تبریز   check.jpg    
  رازی کرمانشاه   check.jpg    
  زابل   check.jpg    
  زنجان   check.jpg    
  شهرکرد   check.jpg    
  شهیدباهنرکرمان   check.jpg    
  شهیدچمران اهواز   check.jpg    
  شیراز   check.jpg    
  صنعتی اصفهان   check.jpg    
  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   check.jpg    
  فردوسی مشهد   check.jpg    
  گیلان   check.jpg    
  مازندران   check.jpg    
  مجتمع آموزش عالی ابوریحان- مامازن ورامین   check.jpg    
  یاسوج   check.jpg    


  درس های رشته


  آبیاری عمومی

  آمار و احتمالات

  اخلاق و تربیت اسلامی

  اصلاح دام 1

  اصلاح دام 2

  اصول بهداشت دام

  اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی

  اصول ترویج و آموزش کشاورزی

  اقتصاد کشاورزی

  انقلاب اسلامی و ریشه های آن از قرن سیزدهم

  اکولوژی

  بیماریهای دام و طیور

  بیوشیمی عمومی

  پرورش زنبور عسل

  پرورش طیور

  پرورش گاو شیری

  پرورش گوسفند و بز

  تاریخ اسلام

  تربیت بدنی 1

  تشریح و فیزیولوژی دام

  تغذیه دام 1

  تغذیه دام 2

  تغذیه دام 3

  جانور شناسی

  حشره شناسی و دفع آفات

  خاک شناسی عمومی

  ریاضیات عمومی

  زبان خارجی 1

  زبان خارجی 2

  زراعت عمومی

  زیست شناسی

  ژنتیک

  سمینار

  شیمی آلی

  شیمی عمومی

  طرح آزمایشهای کشاورزی1

  عملیات کشاورزی

  فارسی 1

  فارسی 2

  فیزیولوژی تولید مثل

  فیزیک عمومی

  گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح)

  ماشین های کشاورزی

  متون اسلامی (آیات و احادیث)

  مدیریت و حسابداری

  مرتع داری

  معارف اسلامی 1

  معارف اسلامی 2

  میکروبیولوژی عمومی

  هوا و اقلیم شناسی

  کارآموزی

   


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفا نمایند:
  - به عنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی دامپروری
  - به عنوان کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف دامپروری در واحدهای اجرایی وزارت کشاورزی وزارت جهاد سازندگی و غیره .
  - به عنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقات کشاورزی
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران