در حال بارگذاری ...
  
 • دبیر جغرافیا
  معرفی رشته
    رشته دبیری در مورد هر درس علاقه خاص و استعداد خودش را می خواهد ، علاقه انسان به رشته دبیری نباید از روی ناچاری باشد. معلمی شغلی نیست که بتوان با حساب سرانگشتی آن را انتخاب کرد . این درست است که معلم باید حق الزحمه اش پرداخت و قدر و منزلش دانسته شود ولی با وضع فعلی که ما داریم باید به این نکته توجه کرد که سیاست های کلی حمایت های مناسبی را از معلم و مقام او انجام نداده است در اینجا رشته مورد نظر ما رشته دبیری جغرافیاست .با تکیه بر جنبه های علمی – کاربردی جغرافیا و اهمیتی که امروزه این علم در شناخت محیط زندگی و راهگشایی ها و حل بسیاری از آلام و مشکلات یافته است.
  هدف اصلی از برنامه تربیت دبیر جغرافیا تربیت معلم در سطح کارشناسی (لیسانس )برای آموزش جغرافیا در مقطع دبیرستان می باشد.
  بدین منظور برای رشته جغرافیا برنامه تربیت دبیر ویژه ای با تلفیقی از دروس پایه ، اصلی و تخصصی جغرافیای طبیعی و انسانی تنظیم شده است تا دانشجویان را در فراگیری مبانی علمی لازم و نیز در امر آموزش جغرافیا توانا سازد.
  3-ساختار برنامه آموزشی :
  تعداد کل واحدهای آموزشی 135 واحد است که مطابق جدول زیر به دروس عمومی دروس تربیتی ، دروس پایه – دروس اصلی الزامی و دروس اصلی اختیاری تقسیم می شود.
  - دروس عمومی 20واحد
  -دروس تربیتی 24 واحد
  - دروس پایه 24واحد
  -دروسی اصلی الزامی 59 واحد
  -دروس اصلی اختیاری 8 واحد
  4- طول دوره و شکل نظام آموزشی :
  دوره کارشناسی جغرافیا 4 سال است نظام آموزشی این دوره واحدی است و کلیه دروس عملی و نظری آن طی 8 نیمسال ارائه می شود.
  طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحد نظری 1 ساعت در هفته می باشد .
  تبصره :
  حداقل و حداکثر طول دوره آموزشی کارشناسی تربیت دبیر جغرافیا برابر مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی است.
  مجموعه دروس جغرافیایی برنامه آموزشی جغرافیا تربیت دبیر 91 واحد است که به 3 دسته بشرح ذیل تقسیم می شود.
  - دروس پایه 24 واحد
  - دروس اصلی الزامی 59 واحد
  - دروس اصلی اختیاری8 واحد
  5-جنبه های عملی دروس و سفرهای علمی :
  شنخت همه جانبه مسائل جغرافیایی ایران بدون مشاهدات علمی امکان پذیر نمی باشد، بازدید های علمی اعم از بازدید های کوتاه چند ساعته تا چند روزه مکمل دروس نظری است و دانشجویان را از ذهن گرایی به واقع نگر ی سوق میدهد و آنها را بهدرک صحیح از پدیده های محیطی رهنمون می شود از این رو نقش بنیادی بازدیدهای علمی – آموزشی را میتوان در اهداف عمده ذیل بیان کرد.
  1- کمک به تفهیم مفاهیم و مسائل جغرافیا یی که در کلاس آموخته شده است.
  2- دانشجو در محیط ها و موقعیت های جدید معلومات و برداشتهای تازه ای کسب می کند.
  3- حس کنجگاوی شخصی دانشجو پرورش یافته و او را در شناخت صحیح محیط یاری میدهد.
  4- دانشجو مهارتهای اولیه مانند خواندن نقشه ، تشخیص عوارض و کاربرد روش های علمی را در بررسی و فهم چشم اندازها و پدیده های طبیعی و انسانی و نیز مفاهیمی چون پراکندگی فضایی ، هماهنگی مکانی ، تفاوتهای مکانی و درک یکپارچگی و سیستمی دیدن محیط را تجربه می نماید.
  تبصره 1:
  استاد راهنمای مسافرتها و بازدید ها ی علمی بایستی قبل از انجام سفر مناطق ایستگاهها و مراکز مورد بازدید و استراحت را مشخص و امکانات و نیازهای سفر را تعیین کند و بصورت یک طرح سفر به گروه جغرافیا ارائه نماید.
  تبصره 1:
  دانشجو به عنوان بخشی از وظایف علمی و آموزشی خود در مسافرتها و بازدید های علمی شرکت می جوید.
  لذا مسئولیت قانونی هرگونه پیشامد ناگوار احتمالی برعهده شخص دانشجو است.
  تبصره 3:
  با توجه به نقش مثبت و سازنده مسافرتها و بازدید های علمی لازم است دانشگاهها و مراکز آموزش عالی زمینه های ، امکانات و تدارکات لازم برای انجام مسافرتهای علمی گروه های جغرافیا در داخل کشور فراهم آورند.
  تبصره 4:
  کلیه دروس مربوط به جغرافیای ایران در صورت صلاحدید استاد درس می تواند با مسافرتها و بازدیدهای علمی چند ساعته تا یک هفته ای توام باشد در مورد سایر دروس در صورت ضرورت شورای عمومی گروه های جغرافیا تصمیم می گیرد.
  6-پروژه :
  برای رشته جغرافیا گرایش تربیت دبیر پروژه 2 واحد ارائه شده است.
  7-دروس اختیار ی:
  دروس اختیاری ، دروسی است که با توجه به بند سوم بخشنامه شماره 616/12 مورخه 13/3/69 وزارت فرهنگ و آموزش عالی، گروههای آموزشی جغرافیا می توانند با توجه به شرایط علمی – تخصصی خود تعداد 8 واحد درسی از میان دروس ستاره دار انتخاب و ارائه نماید.
  مرجع تصمیم گیری برای انتخاب دروس فوق شورای عمومی گروه جغرافیای هر دانشگاه می باشد.
  8 گروه آموزشی جغرافیا در صورتی مجاز به ایجاد هر یک از گرایشهای مصوب هستند که حداقل دو عضو علمی با درجه دکتری تخصصی که موضوع رساله دکتری آنها در زمینه گرایش مورد نظر باشد ، داشته باشند.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آباده   check.jpg    
  آزاد- آران و بیدگل   check.jpg    
  آزاد- ابرکوه   check.jpg    
  آزاد- اردکان   check.jpg    
  آزاد- اسد آباد   check.jpg    
  آزاد- اسفراین   check.jpg    
  آزاد- اسلام آباد غرب   check.jpg    
  آزاد- الیگودرز   check.jpg    
  آزاد- اهواز   check.jpg    
  آزاد- ایلام   check.jpg    
  آزاد- بجنورد   check.jpg    
  آزاد- بروجن   check.jpg    
  آزاد- بناب   check.jpg    
  آزاد- بندر انزلی   check.jpg    
  آزاد- بندر ترکمن   check.jpg    
  آزاد- بهشهر   check.jpg    
  آزاد- بیجار   check.jpg    
  آزاد- بیرجند   check.jpg    
  آزاد- پاوه   check.jpg    
  آزاد- تبریز   check.jpg    
  آزاد- تربت جام   check.jpg    
  آزاد- تربت حیدریه   check.jpg    
  آزاد- تفت   check.jpg    
  آزاد- تنکابن   check.jpg    
  آزاد- تهران   check.jpg    
  آزاد- جهرم   check.jpg    
  آزاد- خوانسار   check.jpg    
  آزاد- دزفول   check.jpg    
  آزاد- دماوند   check.jpg    
  آزاد- رشت   check.jpg    
  آزاد- رودسر   check.jpg    
  آزاد- زرین شهر   check.jpg    
  آزاد- ساری   check.jpg    
  آزاد- ساوه   check.jpg    
  آزاد- سقز   check.jpg    
  آزاد- سنندج   check.jpg    
  آزاد- شاهین شهر   check.jpg    
  آزاد- فردوس   check.jpg    
  آزاد- فریدون شهر   check.jpg    
  آزاد- فریمان   check.jpg    
  آزاد- فسا   check.jpg    
  آزاد- فیروزآباد   check.jpg    
  آزاد- قوچان   check.jpg    
  آزاد- گرگان   check.jpg    
  آزاد- گناباد   check.jpg    
  آزاد- گنبدکاووس   check.jpg    
  آزاد- لامرد   check.jpg    
  آزاد- ماکو   check.jpg    
  آزاد- مشکین شهر   check.jpg    
  آزاد- ممسنی   check.jpg    
  آزاد- میاندوآب   check.jpg    
  آزاد- میناب   check.jpg    
  آزاد- نقده   check.jpg    
  آزاد- نهاوند   check.jpg    
  آزاد- نور آباد   check.jpg    
  آزاد- هشترود   check.jpg    
  آزاد- وزوان   check.jpg    
  آزاد- کبودر آهنگ   check.jpg    
  آزاد- کرج   check.jpg    
  آزاد- کرمان   check.jpg    
  آزاد-ابهر   check.jpg    
  آزاد-اراک   check.jpg    
  آزاد-ارومیه   check.jpg    
  آزاد-بندر عباس   check.jpg    
  آزاد-بوشهر   check.jpg    
  آزاد-زاهدان   check.jpg    
  آزاد-نیشابور   check.jpg      درس های رشته


  آب و هوای کره زمین

  آموزش جغرافیا در جهان

  اصول عکسهای هوایی و ماهواره ای

  اصول هیدرولوژی و جغرافیایی آبها

  اقلیم ایران

  برنامه ریزی روستایی در ایران

  برنامه ریزی شهری در ایران

  پروژه

  جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای : (مبانی و ایران)

  جغرافیا و صنعت توریسم

  جغرافیای اقتصاد ایران 1 : کشاورزی

  جغرافیای اقتصادی ایران 2: صنعت ، انرژی ، حمل و نقل

  جغرافیای جمعیت ایران

  جغرافیای جهان سوم

  جغرافیای خاک (مبانی و ایران)

  جغرافیای روستایی ایران

  جغرافیای ریاضی (زمین در فضا)

  جغرافیای زیستی: (مبانی و ایران)

  جغرافیای سیاسی : (مبانی و ایران)

  جغرافیای شهری ایران

  جغرافیای کشورهای آسیایی

  جغرافیای کشورهای سرمایه داری

  جغرافیای ناحیه ای ایران 1 :سواحل شمال و جنوب

  جغرافیای ناحیه ای ایران 2-مناطق کوهستانی

  جغرافیای ناحیه ای ایران3 : مناطق خشک و نیمه خشک

  روش تحقیق در جغرافیا

  ریاضیات پایه برای جغرافیا

  زمین شناسی برای جغرافیا

  ژئومورفولوژی ایران

  ژئومورفولوژی عملی –آزمایشگاهی

  شناخت قاره ها

  شناخت مشاهیر جغرافیدانان جهان اسلام

  شناخت منابع و ماخذ جغرافیای ایران

  شهرها و شهرکهای جدید

  فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی

  کاربرد آمار و احتمالات در جغرافیا

  کارتوگرافی (نقشه کشی و تهیه نقشه های موضوعی)

  کامپیوتر در جغرافیا

  مبانی اقلیم شناسی

  مبانی جغرافیای اقتصادی 1 کشاورزی

  مبانی جغرافیای اقتصادی 2 : صنعت ، انرژی ، حمل و نق

  مبانی جغرافیای جمعیت

  مبانی جغرافیای روستایی

  مبانی جغرافیای شهری

  مبانی ژئومرفولوژی 2 دینامیک

  مبانی ژئومورفولوژی 1 : ساختمانی

  مبانی علم اقتصاد

  مبانی علم جغرافیا

  مبانی کوچ و کوچ نشینی در ایران

  متون جغرافیا به زبان انگلیسی 1

  متون جغرافیایی به زبان انگلیسی 2

  منابع و مسائل آب ایران

  نقشه برداری

  نقشه خوانی و کاربرد نقشه در جغرافیا

  ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی

  کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای درجغرافیا

   

   


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های دبیری در آموزش و پرورش، فرهنگسراها و مراکزی به نحوی با علم جغرافیا و دانش جغرافیا مرتبط هستند می توانند مشغول به کار شوند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران