در حال بارگذاری ...

مدارس مناطق ۱۹-۲۰ - ۲۱و ۲۲ تهران

برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس مناطق ۱۹-۲۰ -۲۱و ۲۲ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

   مناطق ۱۹-۲۰ -۲۱و ۲۲شهر تهران

 مناطق ۱۹ و ۲۰ در جنوب این شهر واقع شده اند. شهر ری در منطقه ۲۰ قرار گرفته است.

 

منطقه ۲۱ در امتداد و جنوب منطقه ۲۲ (در جنوب اتوبان تهران-کرج) و در غرب مناطق ۹ و ۵ می باشد. مرکزیت منطقه ۲۱ تهرانسر می باشد که دارای نواحی مختلفی می باشد.

 

منطقه ۲۲ جدیدترین منطقه شهری تهران است که در شمال غرب تهران واقع شده است. این منطقه از شمال به ارتفاعات البرز ، از شرق به منطقه ۵ شهرداری تهران ، از غرب به محدوده ورآورد شمالی و از جنوب به آزادراه تهران-کرج محدود می گردد.

 

پیش دبستانی دخترانه منطقه 19 پیش دبستانی پسرانه منطقه 19
ابتدایی دخترانه منطقه 19 ابتدایی پسرانه منطقه 19
متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 19 متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 19
متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 19 متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 19
هنرستان_کاردانش دخترانه منطقه 19 هنرستان_کاردانش پسرانه منطقه 19
ابتدایی دخترانه منطقه 20  
متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 20 متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 20
متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 20 متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 20
ابتدایی دخترانه منطقه 21 ابتدایی پسرانه منطقه 21
ابتدایی دخترانه منطقه 22 ابتدایی پسرانه منطقه 22
متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 21 متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 21
متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 22 متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 22
متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 21 متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 21
متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 22 متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 22
هنرستان_کاردانش دخترانه منطقه 21 هنرستان_کاردانش پسرانه منطقه 21
دبیرستان و هنرستان های دخترانه دبیرستان و هنرستان های پسرانه
5053_1485972264.jpg

 

 

 
مطالب مرتبط

مدارس تهران

مدارس تهران

با کلیک بر روی منطقه مورد نظر می توانید به اطلاعات مدارس آن منطقه، دسترسی داشته باشید.

|

مدارس منطقه هجــده تهران

مدارس منطقه هجــده تهران

برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۸ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

|

نظرات کاربران (4)