در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش پســرانه منطقه 20 تهران

  جنسیت مقطع نام نوع نشانی تلفن
  پسرانه عادی دولتی اریو مصلی نژاد هنرستان فنی و حرفه ای  35متری امام حسین (ع)، خیابان شهید صاحب الزمانی 55902777
  پسرانه غیردولتی امام حسن عسگری هنرستان فنی و حرفه ای  خیابان قم، جنب سازمان تبلیغات اسلامی  55900002
  پسرانه عادی دولتی امام علی (ع) هنرستان فنی و حرفه ای خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به ارکیده 33394100
  پسرانه عادی دولتی امامت هنرستان کارو دانش جاده ورامین، روستای عباس آباد، خیابان امام خمینی 33403738
  پسرانه عادی دولتی امیرکبیر هنرستان کارو دانش خیابان امام حسین، خیابان شهید منتظری 33377766
  پسرانه غیردولتی آتیه هنرستان کارو دانش چشمه علی، خیابان شهید غیوری جنوبی، کوچه نصر 33755224
  پسرانه عادی دولتی آل محمد(ص) هنرستان فنی و حرفه ای جاده خاوران، شهرک خاورشهر، فاز 2، خیابان دنا 33851040
  پسرانه عادی دولتی خوارزمی هنرستان کارو دانش 24متری، کوچه تربیت معلم 55953838
  پسرانه عادی دولتی دانشمند هنرستان فنی و حرفه ای  13آبان، خیابان امانی شمالی، کوچه شانزدهم 55524090
  55008580
  پسرانه عادی دولتی زکریای رازی هنرستان فنی و حرفه ای خیابان امام حسین، خیابان منتظری 33382111
  پسرانه عادی دولتی شهادت هنرستان کارو دانش دولت آباد، خیابان دهخدا، شهرک وحدت، کوچه هفتم 33384499
  پسرانه عادی دولتی فرهنگ هنرستان میدان نارنج، خیابان قمی 5590110
  پسرانه غیردولتی مفید هنرستان کارو دانش خیابان حرم، جنب کتابخانه انجمن اسلامی 55914337
  پسرانه عادی دولتی موفقیان هنرستان هیات امنایی شهرری، 24 متری کوچه تربیت معلم 55915886
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران