در حال بارگذاری ...
  
 • روابط سیاسی  معرفی رشته
    دوره کارشناسی روابط سیاسی (دیپلماتیک ) یکی از برنامه های علمی و آموزش عالی است که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در ایران با اهداف مشروحه زیر تهیه و تدوین گردیده است .
  الف : تربیت کادر سیاسی متخصص و متعهد به مکتب والای اسلام برای انجام وظیفه در سازمان مرکزی امور خارجه و یا نمایند گیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و دیگر نهادهای بین المللی .
  ب : تهیه متون تحقیقاتی و اطلاعاتی در زمینه تحولات سیاسی جهان و روابط بین الملل .
  ج : تغذیه وزارت امور خارجه و نهادهای تابعه با فرهنگ و سیاست خارجی جوامع مختلف بین المللی .
  ضرورت و اهمیت :
  وزارت امور خارجه بعنوان نهاد مسئول اجرای سیاست خارجی و دفاع از منافع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و دفاع از حقوق ایرانیان در خارج از کشور نیازمند به استفاده از تخصص و تعهد افرادی است که شایسته تحقق بخشیدن به این وظیفه سنگین و خطیر می باشند. بدیهی است تا مین چنین مقصودی بویژه با تحول عظیمی که در جامعه ایران با پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده مستلزم تربیت اعضاء و کادر متناسب با این اهداف است .
    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آزاد شهر   check.jpg    
  آزاد- بافت   check.jpg    
  آزاد- تهران مرکزی   check.jpg    


  درس های رشته


  استعمار و امپریالیسم

  اصول روابط بین الملل

  اقتصاد بین الملل

  امینیت ملی و سازمانهای اطلاعاتی

  اندیشه های سیاسی در جهان اسلام

  بررسی تطبیقی انقلابهای جهان

  بررسی جنبشها و نهضتهای سیاسی اسلامی در قرن بیستم

  تأسیسات الکتریکی (نور و صدا)

  تاثیر انقلاب اسلامی در خاورمیانه

  تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی صد ساله اخیر ایران 1

  تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی صد ساله اخیر ایران 2

  تاریخ دیپلماسی عمومی از صلح وستفالی تا سال 1914

  تاریخ روابط بین الملل از 1914 تا امروز

  تاریخ عقاید سیاسی در شرق

  تاریخ عقاید سیاسی در غرب 1

  تاریخ عقاید سیاسی در غرب 2

  تاریخ عمومی جهان تا معاهده وستفالی

  تجزیه و تحلیل سیاست خارجی

  جامعه شناسی سیاسی

  جغرافیای سیاسی

  حقوق بین الملل از دیدگاه اسلامی

  حقوق بین المللی خصوصی

  حقوق بین المللی عمومی 1

  حقوق بین المللی عمومی 2

  حقوق دیپلماتیک و کنسولی

  حقوق مدنی

  دین شناسی تطبیقی

  رساله (پایان نامه)

  روابط خارجی ایران از انقراض قاجاریه تا انقلاب اسلا

  روابط خارجی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه

  روابط فرهنگی بین الملل

  روانشناسی سیاسی

  روش تحقیق در علوم سیاسی

  زبان تخصصی 1

  زبان تخصصی 2

  زبان تخصصی 3

  زبان تخصصی 4

  زبان تخصصی 5

  زبان عمومی 1

  زبان عمومی 2

  زبان عمومی 3

  سازمان و مدیریت

  سازمانهای بین اللملی

  سمینار مسائل روز

  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

  سیاست خارجی آمریکا از جنگ جهانی دوم تا امروز

  سیاست خارجی شوروی از 1917 تا به امروز

  سیاست و حکومت 1

  سیاست و حکومت 2

  سیاست و حکومت در اسلام

  سیاستهای تطبیقی

  مبانی جامعه شناسی عمومی

  مبانی علم سیاست

  مبانی علم اقتصاد ( اقتصاد کلان)

  مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد)

  مبانی و کلیات حقوق

  مسائل خلیج فارس

  مسائل سیاسی و اقتصادی نفت

  مسایل نظامی و استراتژیک معاصر

  منطق

  کارورزی

  کلیات حقوق اساسی و حقوق اساس جمهوری اسلامی ایران

   

   


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود با کسب مهارتهای لازم در کادر وزارت امور خارجه و یا نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و دیگر نهادهای بین ا لمللی انجام وظیفه نموده اهداف و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تحقق بخشند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران