در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر تبریز (3)-استان آذربایجان شرقی


   

  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  تبریز

  زمین فوتبال توانیر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز


  تبریز

  زمزم

  سایر

  مجموعه ورزشی

  ادارات دولتی

  روباز


  تبریز

  سالن تراکتورسازی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  تراکتورسازی

  تبریز

  مجموعه پالایشگاه

  سایر

  مجموعه ورزشی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  پالایشگاه

  تبریز

  مجموعه موتوژن

  سایر

  مجموعه ورزشی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  کارخانه موتوژن

  تبریز

  مجموعه ورزشی

  سایر

  مجموعه ورزشی

  ادارات دولتی

  روباز

  مخابرات

  تبریز

  مجموعه ورزشی برق

  سایر

  مجموعه ورزشی

  ادارات دولتی

  روباز

  نیروگاه حرارتی

  تبریز

  مجموعه تراکتور سازی

  سایر

  مجموعه ورزشی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  موتورسازان تراکتورسازی

  تبریز

  هتل دریا

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  تبریز-خیابان راه آهن-روبروی بیمارستان بابک

  تبریز

  آسمان تبریز

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  تبریز-ائل گلی-جاده باسمنج-برجهای آسمان

  تبریز

  شریعتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  تبریز-خیابان شریعتی جنوبی-روبروی پاساژضرغامی

  تبریز

  فجرکجاآباد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  به تن

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  نهال

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پیام

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  تبریز

  نهضت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شایان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  مسعود

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  کلبه ژیمناستیک

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پارس نو

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پوروفائی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  سبلان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  قهرمانان نکوفر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  جوانان کندرود

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  امید

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شهیدشیرودی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

   

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  رعد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  اسکندری

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شرکت پامچال

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پرواز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پیک توان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پروین

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  خانه اسنوکر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  افق لاله

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  ماهک

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  یوسف

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  رضوان

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آذرساتراپ

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  راسبینا 1

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  میلاد نو

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  ترنج تبریز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  مهتاب

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  جهان پهلوان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  مهرنو

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  تلاش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  تلاش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  تلاش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  خانه ژیمناستیک

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  سمائی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  نادر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  امیرکبیر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  ساحل 2

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پارس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  یزدان تبریز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پینار

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  مهر نوین

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  رجال

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  بهنام

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  یاسین

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  تک

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  دانش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  طلائی

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  اسکار

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  گلستان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  انوری فر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  نوین

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آذربایجان شرقی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پارسیان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  گیو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  کوثر

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  توران

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  المپیک

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  نمونه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  قبلی
  بعدی
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران