در حال بارگذاری ...
  
 • کودکان استثنائی  معرفی رشته
    در حدود 3 درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد ، شناسایی این قبیل کودکان و آموزش و پرورش آنان از ابعاد مختلف حائز کمال اهمیت می باشد.
  در دین مبین اسلام افراد با هر نوع توان و استعداد حق برخورداری از موهبت الهی و حقوق اجتماعی را دارند و استعداد و توان آنها در هر حد و اندازه قابل پرورش و تربیت است بنابر این باید در حکومت جمهوری اسلامی امکانات بهره وری از مواهب الهی را برای همه افراد در سایه تعلیم و تربیت صحیح فراهم نمود. مسئله دیگری که در رابطه با تعلیم و تربیت این گروه مطرح است این است که عدم توجه به تعلیم و تربیت آنان موجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و در واقع هدر رفتن تعداد زیادی از افراد خواهد شد .مضافا باینکه با عنایت به شرایط جسمی و روانی این گروه اگر عدم توجه به آنان باعث انحرافات و اشکالات اجتماعی شود اثر مستقیم آن بر جامعه مترتب خواهد شد که در نزد خداوند مسئول خواهیم بود.
  تعریف و هدف
  کودکان و دانش آموزان استثنایی در پنج گروه مختلف تقسیم می شوند و در هر گروه تحت شرایطی خاص تحت تعلیم قرار می گیرند این پنج گروه عبارتند از :
  1-عقب مانده ذهنی و معلول جسمی
  2-ناشنوا و نیمه شنوا
  3-نابینا و نیمه بینا
  4-ناسازگار
  5-تیزهوش
  هدف از آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی فراهم آوردن فرصتهای مناسب و امکانات آموزشی و یژه بمنظور استفاده از حداکثر توانائیهای ذهنی و جسمی کودکان با توجه به ویژگی های عقلانی و جسمانی آنان می باشد.
  ضرورت و اهمّیت
  با توجه به اینکه بطور متوسط 3 درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد شناسایی این قبیل کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا هدف این دوره تربیت افرادی است که بتوانند آموزش و پرورش کودکان استثنایی را عهده دار گردند.
  طول دوره و شکل نظام
  متوسط طول دوره کارشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی 5 سال می باشد (حداقل 4و حداکثر 6 سال )و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب ستاد انقلاب فرهنگی است .
  کلیه دروس در هشت ترم برنامه ریزی شده و طول هر ترم 18 هفته در هر نیمسال تحصیلی است . زمان تدریس هر واحد از نوع نظری 18 ساعت ، از نوع عملی 36 ساعت و کارورزی 72 ساعت است.

    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- بیرجند     check.jpg  
  آزاد- تهران مرکزی   check.jpg check.jpg  
  آزاد- دزفول   check.jpg    
  آزاد- فسا   check.jpg    
  آزاد-همدان   check.jpg    
  الزهرا تهران   check.jpg    
  شهید بهشتی   check.jpg    
  علامه طباطبائی   check.jpg    
  فردوسی مشهد   check.jpg    


  درس های رشته


  آزمون های تشخیص عقب مانده ذهنی

  آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

  آموزش بزرگسالان

  آموزش و پرورش ابتدایی- راهنمایی- متوسطه

  آموزش و پرورش تطبیقی

  آموزش و پرورش کودکان استثنائی

  آموزش و پرورش کودکان استثنایی 1

  آموزش و پرورش کودکان استثنایی 2

  اختلالهای رفتاری- عاطفی

  اختلالهای روانی- حرکتی

  اختلالهای گویایی

  اختلالهای یادگیری ویژه

  اصول مددکاری اجتماعی

  اصول و مبانی آموزش و پرورش

  اقتصاد آموزش و پرورش

  انسان شناسی در اسلام

  بازی و حرکت درمانی

  بهداشت و کمکهای اولیه

  تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

  تهیه مواد و وسائل آموزشی وکمک آموزشی

  جامعه شناسی آموزش و پرورش

  جامعه شناسی عمومی

  روان شناسی اجتماعی

  روان شناسی شخصیت

  روانشناسی تربیتی

  روانشناسی تفاوتهای فردی

  روانشناسی رشد نوجوانی 2

  روانشناسی رشد کودکی 1

  روانشناسی عمومی

  روانشناسی عقب ماندگی ذهنی

  روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش

  روانشناسی و آموزش کودکان نابینا

  روانشناسی و آموزش کودکان ناشنوا

  روش تدریس علوم اجتماعی و تجربی

  روش تدریس ریاضی

  روش تدریس زبان فارسی

  روش های آماری در علوم تربیتی

  روشها و فنون تدریس

  روشهای بازپروری حرفه ای

  روشهای تغییر رفتار

  روشهای مشاوره و مصاحبه

  سنجش اندازه گیری در علوم تربیتی

  فلسفه آموزش و پرورش

  فیزیولوژی اعصاب

  گفتار درمانی

  متون تخصصی به زبانهای خارجی

  مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

  مقدمات تکنولوژی آموزشی

  مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

  مقدمات مدیریت آموزشی

  مقدمات مشاوره و راهنمایی

  کارورزی در روشهای تدریس

  کلیات اقتصاد

  کلیات فلسفه

   

   


  صنعت و بازار کار
  1-دبیر مدارس دانش آموزان استثنایی (عقب مانده ذهنی )
  2-مربی مراکز نگهداری کودکان عقب مانده ذهنی
  3-مدیر مراکز کودکان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی
  4-کارشناس گزینش و تشخیص کودکان عقب مانده ذهنی
  5-کارشناس آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی در موسسات گوناگون از قبیل : وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران