در حال بارگذاری ...
  
 • علوم قرآن و حدیث  معرفی رشته
    قرآن کتاب آسمانی و سرچشمه علوم گوناگون اسلامی مانند علوم ادبی و نیز علوم قرآنی، تاریخ قرآن و منبع بسیاری از علوم ادبی و نیز علوم خاص حدیث و علم رجال و تراجم است. همچنانکه قرآن و سنت دو رکن وحدت امت اسلامی و مایه اولیه علم فقه و کلام و عرفانند، مایه اولیه علم تاریخ اسلام نیز می باشند.
  همانطور که گفته شد قرآن و سنت دو اصل اصیل مورد اتفاق و مایه علوم اسلامی و وحدت و همبستگی مسلمانان است و یکی از اهداف تدریس این رشته تقریب بین مذاهب اسلامی است.
  مسلماً همه این علوم در فهم و درک صحیح کتاب و سنت و در تشخیص صحیح و سقیم احادیث و اطلاع از سیره رسول اکرم (ص) و صحابه گرامی و ائمه به ما کمک کرده و نیاز مبرمی به فراگیری آنها احساس می شود.
  ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عبارتند از: ضریب 1 برای درس ریاضی، ضریب 1 برای درس اقتصاد، ضریب 3 برای درس ادبیات فارسی، ضریب 3 برای زبان عربی، ضریب 2 برای درس فلسفه و منطق و ضریب 1 برای درس روانشناسی.
  چون دروس این رشته به دو زبان فارسی و عربی تدریس می شود، دانشجویان این دوره باید به حد کافی با این دو زبان آشنا باشند. علاقه به تحقیق و مطالعه مستمر بخصوص پیرامون مسائل اسلامی و قرآنی و همچنین داشتن قدرت بیان و حافظه خوب از عوامل موفقیت در این رشته است.

    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- تهران   check.jpg    
  مذاهب اسلامی   check.jpg    


  درس های رشته  آشنایی با ادیان

  آشنایی با ادیان توحیدی (زرتشتی، یهودی، مسیحیت)

  آشنایی با اصول فقهة

  آشنایی با علم رجال

  آشنایی با علوم اسلامی (عرفان و فلسفه)

  آشنایی با علوم حدیث

  آشنایی با علوم قرآن

  آشنایی با فرق اسلامی

  آشنایی با فرق اسلامی 2

  آشنایی با فقه مقدماتی

  آشنایی با کتب رجال اهل سیت

  آشنایی با کتب رجال شیعه

  آشنایی با کلیات علوم عقلی

  آشنایی به علوم رجال ترجمه، فهرست، انساب و طبقات

  ائمه اهل بیت (ع) و انتقال حدیث

  ائمه مذاهب اهل سنت و انتقال حدیث

  اجازات رویات حدیث

  احادیث مشترک امامیه و اهل سنت 1

  احادیث مشترک امامیه و اهل سنت 2

  احادیث موضوعه 1

  احادیث موضوعه 2

  اخلاق

  اصحاب اجماع

  اصحاب اجماع نزد امامیه

  اعراب قرآن

  اقسام کتب حدیثی و کتابهای اربعین حدیث

  الدوعوة الاسلامیة (روش تبلیغ)

  انشاءسخنرانی و محاضره

  باستانشناسی در قرآن

  باستانشناسی قصص قرآن

  بررسی شخصیت رجالی محدثان تابعین و تابع تابعین

  بررسی مشترکات و مشتبهات رجال حدیث

  تاثیر حدیث در ادبیات فارسی

  تاریخ اسلام

  تاریخ اسلام 1

  تاریخ اسلام 2

  تاریخ اسلام اختصاصی 1

  تاریخ اسلام اختصاصی 2

  تاریخ اسلام اختصاصی 3

  تاریخ اسلام اختصاصی 4

  تاریخ اسلام اختصاصی 5

  تاریخ پیامبران 1

  تاریخ پیامبران 2

  تاریخ تمدن و علوم اسلامی 1

  تاریخ تمدن و علوم اسلامی 2

  تاریخ حدیث اختصاصی 1

  تاریخ حدیث اختصاصی 2

  تاریخ حدیث اختصاصی 3

  تاریخ حدیث اختصاصی 4

  تاریخ حدیث اختصاصی 5

  تاریخ حدیث اختصاصی 6

  تاریخ حدیث اختصاصی 7

  تاریخ حدیث تخصصی

  تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام 1

  تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام 2

  تاریخ عثمانی و خاورمیانه

  تاریخ فرق اسلامی 1

  تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 1

  تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 2

  تاریخ فرهنگ و ادب به زبان عربی

  تاریخ قرآن

  تاریخ قرآن تخصصی

  تاریخ نگاری در اسلام

  تربیت بدنی 2

  ترجمه عربی به فارسی

  ترجمه فارسی به عربی

  ترجمه متون اسلامی

  تعلیم و تربیت در اسلام

  تفسیر ترتیبی 1

  تفسیر ترتیبی 2

  تفسیر ترتیبی 3

  تفسیر عمومی 1

  تفسیر عمومی 2

  تفسیر مقدماتی 1

  تفسیر مقدماتی 2

  تفسیر موضوعی 1

  تفسیر موضوعی 2

  تفسیر موضوعی 3

  توئیقات عام و خاص

  جغرافیای کشورهای اسلامی 1

  جغرافیای کشورهای اسلامی 2

  جهان اسلام در عصر حاضر 1

  جهان اسلام در عصر حاضر 2

  جوامع حدیثی متقدم و متاخر اهل سنت

  جوامع حدیثی متقدم و متاخر شیعه

  خاندانهای معروف محدثان فریقین

  راویان ضعیف

  راویان عادل و موثق

  روش تحقیق

  روش تحقیق در تاریخ

  روش نقد در علوم حدیث

  زبان تخصصی 1

  زبان تخصصی 2

  زبان خارجی

  زبان و ادبیات فارسی 1

  زبان و ادبیات فارسی 2

  زبان و ادبیات فارسی 3

  سلسله حاکمان امرای اسلامی

  سنن النبی (ص)

  سنن تاریخی در قرآن

  سهم حدیث در ادبیات فارسی و عربی

  سهم حدیث در تاریخ و قصص قرآنی

  سهم حدیث در تفسیر قرآن

  سهم زبان در نشر احادیث

  سیره پیشوایان دینی

  سیری در نهج البلاعه و شروح آن

  شرح و تفسیر گزیده هایی از نهج البلاغه

  شناخت صحابه

  شناخت محدثان

  صرف و نحو 1

  صرف و نحو 2

  صرف و نحو 3

  صرف و نحو کاربردی 1

  صرف و نحو کاربردی 2

  صرف و نحو کاربردی 3

  ضوابط توثیقات عام و خاص

  ضوابط و ملاکهای نقد متون حدیثی

  طبقات محدثین امامیه و دیگر مکتبهای شیعه

  طریق تحمل حدیث

  علم جرح و تعدیل و تاریخجه و کتب آن

  علم رجال از دیدگاه اصولی ها و اخباری ها

  علم مصطلح الحدیث (درایه) 1

  علم مصطلح الحدیث (درایه) 2

  علوم بلاغت 1 و 2

  علوم بلاغی (معانی و بیان)

  علوم بلاغی 1

  علوم بلاغی 2

  علوم قرآنی 1 و 2 و3

  غریب الحدیث

  فارسی 1 و 2

  فرهنگ تقریب 1

  فرهنگ تقریب 2

  فقه الحدیث 1

  فقه الحدیث 2

  فقه الحدیث 3

  فقه الحدیث 4

  قرائت متون معاصر و جراید و مطبوعات

  قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو 1

  قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو 2

  قرائت و تجوید 1

  قرائت و تجوید 2

  قرائت و تجوید 3

  قرائت و تجوید قرآن کریم

  قرائت و درک مفاهیم از متون تفسیری

  قرائت و درک مفاهیم از متون حدیثی

  قرائت و درک مفاهیم از متون فقهی

  مبادی فقه و اصول

  متون اسلامی

  متون تاریخی به انگلیسی 1

  متون تاریخی به انگلیسی 2

  متون تاریخی به عربی 1

  متون تاریخی به عربی 2

  متون تاریخی به فارسی 1

  متون تاریخی به فارسی 2

  مستشرقان و حدیث

  مشایخ اجازه و سلسلۀ اجازات

  مصادر و اسناد نهج البلاغه

  مصطلحات حدیث

  مطالعات جغرافیایی درباره رجال حدیث

  معارف اسلامی 2

  مفردات قرآن

  ملاکهای نقد حدیث

  منبع شناسی مصطلح الحدیث

  منطق

  منطق 1

  منطق 2

  مکاتب و روشهای تفسیری 1

  مکاتب و روشهای تفسیری 2

  مکاتب و روشهای تفسیری 3

  مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 1

  مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 2

  مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 3

  مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 4

  مکالمۀ عربی 1

  مکالمۀ عربی 2

  مکالمۀ عربی 3

  مکالمۀ عربی 4

  کتابت و تدوین حدیث 1

  کتابت و تدوین حدیث 2

  کتابشناسی تفصیلی رجال و تراجم امامیه

  کتابشناسی رجال و تراجم اهل سنت

  کلام 1 و 2

  کلام و عقاید اسلامی 1

  کلام و عقاید اسلامی 2

  کلام و عقاید اسلامی 3

   

   

  صنعت و بازار کار
    دانشجویان طی دوره کارشناسی برحسب استعداد و علاقه در یکی از رشته های اصلی توانائیهای ذیل را بدست خواهند آورد:
  بدست آوردن معلومات بنیادی به منظور ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری.
  توانایی تدریس و تحقیق در مدارس و موسسات آموزشی، دانشگاهها، مراکز دینی، فرهنگی و تحقیقاتی.
  کارشناسی در امور مذهبی، تبلیغی و فرهنگی برای داخل و خارج از کشور.
  کارشناس امور تبلیغی و فرهنگی برای سفارتخانه ها، خانه های فرهنگ و رایزنهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور نشر تفکر تقریب مذاهب اسلامی و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران