در حال بارگذاری ...
  
 • کارشناسی معارف اسلامی  معرفی رشته
    با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران ، بی شک بعد فرهنگی این انقلاب بر دیگر ابعاد آن تقدم دارد ، و لذا کوشش در به ثمر رساندن انقلاب فرهنگی موجب تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی خواهد بود . مسلما موفقیت انقلاب فرهنگی در بستر انقلاب اسلامی مستلزم شناخت کافی از اصول و موازینی است که وجوه اسلامی این انقلاب را مشخص می سازد . برنامه این دوره به نحوی تنظیم شده که اهداف زیر ، هماهنگ با یکدیگر تامین کردند.
  1-تربیت کارشناسان معارف اسلامی
  2- ایجاد زمینه مناسب برای تربیت مبلغین آشنا به اصول و معارف اسلامی بطوری که قادر باشند در ا قصی نقاط جهان خصوصا کشورهای اسلامی به تبلیغ بپردازند.
  3- فراهم آوردن امکانات لازم برای کسب علوم و معارف اسلامی با شیوه دانشگاهی و با تکیه بر حفظ اصول و روشهای سنتی بحث و تحقیق در حوزه های علمیه اسلامی برای افرادی که علاقه به فراگیری این علوم دارند لیکن مجال و امکانات لازم برای ادامه تحصیل در حوزه ها را دارند.
  4- تربیت محقق در علوم و معارف اسلامی
  5- تامین بنیه علمی لازم برای ادامه تحصیلات عالیه و کسب تخصص در سطوح بالاتر از طریق دوره کارشناسی ارشد و دکتری . 

  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آزاد شهر   check.jpg    
  آزاد- استهبان   check.jpg    
  آزاد- بابل   check.jpg    
  آزاد- تویسرکان   check.jpg    
  آزاد- جیرفت   check.jpg    
  آزاد- شهرکرد   check.jpg    
  آزاد- فسا   check.jpg    
  آزاد- کازرون   check.jpg    
  آزاد-اردبیل   check.jpg    
  آزاد-بوشهر   check.jpg    
  آزاد-خوی   check.jpg    
  آزاد-زاهدان   check.jpg    
  اراک   check.jpg    
  اصفهان   check.jpg    
  الزهرا تهران   check.jpg    
  تهران   check.jpg    
  رازی کرمانشاه   check.jpg    
  شهیدچمران اهواز   check.jpg    
  شیراز   check.jpg    
  فردوسی مشهد   check.jpg    
  قم   check.jpg    
  مازندران   check.jpg    
  کاشان   check.jpg    
  یزد   check.jpg      درس های رشته

  اصول الفقه المقارن 1 اصول الفقه المقارن 2 اصول عقاید 1
  اصول عقاید 2 اصول عقاید 3 اصول فقه 1
  اصول فقه 2 اصول فقه 3 اصول فقه 4
  اصول فقه 5 انگلیسی عمومی 1 انگلیسی عمومی 2
  انگلیسی عمومی 3 انگلیسی عمومی 4 انگلیسی عمومی 5
  تاریخ ادیان تاریخ اسلام 1 تاریخ اسلام 2
  تاریخ و علوم قرآن تاریخ اسلام 3 تاریخ فقه و فقهاء
  تجوید تحقیق در نهج البلاغهتفسیر موضوعی 1
  تفسیر موضوعی 2 تفسیر 1 تفسیر 2
  درایه ورجال روش های تحقیق و آمارصرف 1
  صرف 2 فقه 1 فقه 2
  فقه 3 فقه 4 فقه 5
  فقه 6 فقه 7 فقه 8
  فقه تطبیقی فقه مقدماتی 1 فقه مقدماتی 2
  فقه مقدماتی 3 فقه مقدماتی 4 فلسفه 1
  فلسفه 2 قواعد فقهیه مبادی فقه و اصول
  مبانی علم اقتصاد مبانی علم سیاستمنطق 1
  منطق 2 منطق 3 منطق(صناعات خمس)
  مکالمه انگلیسی 1 مکالمه انگلیسی 2مکالمه انگلیسی 3
  مکالمه عربی 1 مکالمه عربی 2 مکالمه عربی 3
  مکالمه عربی 4 مکالمه عربی 5 نحو 1
  نحو 2 نحو 3 نحو 4
  نحو 5 نحو 6 نحو عالی 1
  نحو عالی 2
  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان دوره کارشناسی این رشته پس از دستیابی به یک سلسله از معلومات اساسی و کلیدی در زمینه معارف اسلامی قادر خواهند بود در دوره های کارشناسی ارشد و سپس دکتری به ادامه تحصیل پرداخته و مالا یک دید جامع و گسترده نسبت به ابعاد گوناگون اسلام بدست آورده ،نقش موثری در پیشبرد فرهنگ اسلامی ایفا نمایند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران