در حال بارگذاری ...
  
 • جغرافیای انسانی
  معرفی رشته
    جغرافیا در مفهوم علمی و امروزین خود ، علم مکان و فضا است و موضوع آن پدیده های طبیعی و انسانی است که جهان و مکانهای متنوع آن را بوجود می آورد.
  مسئله محوری جغرافیا شناخت عوامل طبیعی ، فرهنگی و فیزیکی موثر در مکان ها و فضا های زیست و زندگی بر روی کره زمین است و وظیفه جغرافیدان تشریح ، تحلیل و تفسیر الگوهای متغیر مکانی فضایی است : بنابر این دانش جغرافیا از یکسو به توصیف ، بررسی تجزیه و تحلیل پدیده های مختلف محیط طبیعی در عرصه های گوناگون آب و خاک و اقلیم و محیط زیست و نیز نحوه پراکندگی سازمان بندی های اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی و پیامدها ی حاصل از کنش های متقابل جوامع انسانی با محیط زیست می پردازد و از سوی دیگر می کوشد تا با شناخت علمی که نسبت به قانون مندی های محیط طبیعی و جریان های اجتماعی پیدا می کند نقشی فعال در کاهش و یا از میان بردن ناهماهنگی های فضایی و آفرینش چشم اندازهای فرهنگی برعهده گیرد.
  هدف :
  با تکیه برجنبه های علمی – کاربردی جغرافیا و اهمیتی که امروزه این علم در شناخت محیط زندگی انسان و راه گشایی و حل بسیاری از مسائل و مشکلات یافته است ، هدف اصلی از آموزش جغرافیای طبیعی در گرایشهای اقلیم و ژئومورفولوژی ، آموزش صحیح مبانی ، روش ها و تکنیک های لازم برای شناخت محیط طبیعی ، مدیریت و بهره گیری عقلایی از توان های طبیعی محیط است و هدف محوری از آموزش جغرافیای انسانی در گرایشهای لازم برای شناخت حوزه های زیست و معیشت های انسانی اعم از کوچ نشینی ، روستا نشینی و شهر نشینی و آشنایی با روشهای تحلیل و برنامه ریزی به منظور همیاری در حل مشکلات این جوامع می باشد.
    
  سطوح رشته  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آباده   check.jpg    
  آزاد- اسفراین   check.jpg    
  آزاد- تهران مرکزی   check.jpg    
  آزاد- رشت   check.jpg    
  آزاد- سمنان   check.jpg    
  آزاد- شهر بابک   check.jpg    
  آزاد- شهرری   check.jpg    
  آزاد- شیروان   check.jpg    
  آزاد- گرمسار   check.jpg    
  آزاد- مشهد   check.jpg    
  آزاد- نور   check.jpg    
  آزاد- نوشهر و چالوس   check.jpg    
  اصفهان   check.jpg    
  تربیت معلم تهران   check.jpg    
  تربیت معلم سبزوار   check.jpg    
  تهران   check.jpg    
  زابل   check.jpg    
  زاهدان   check.jpg    
  زنجان   check.jpg    
  شهید بهشتی   check.jpg    
  درس های رشته


  آب و هوای کره زمین آب و هوای ایران آمار و احتمالات 1
  آمار و احتمالات 2 کاربرد آمار در جغرافیا اصول سنجش از دور اصول علم اقتصاد
  اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای پژوهش میدانی در جغرافیا (روش تحقیق عملی) تاریخ علم جغرافیا
  جغرافیا و صنعت توریسم جغرافیای جمعیت ایران جغرافیای روستایی ایران
  جغرافیای شهری ایران جغرافیای کوچ نشینی جغرافیای آبها
  جغرافیای تاریخی (با تاکید بر ایران) جغرافیای خاکها جغرافیای زیستی
  جغرافیای سیاسی روش تحقیق (نظری) ریاضیات 1
  ریاضیات 2 زمین در فضا زمین شناسی برای جغرافیا
  ژئومورفولوژی ایران فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی کامپیوتر در جغرافیا
  مبانی اقلیم شناسی مبانی جغرافیای اقتصادی 1 کشاورزی مبانی جغرافیای اقتصادی 2 : صنعت ، انرژی ، حمل و نقل
  مبانی جغرافیای جمعیت مبانی جغرافیای روستایی مبانی جغرافیای شهری
  مبانی ژئومرفولوژی 2 دینامیک مبانی ژئومورفولوژی 1 : ساختمانی مبانی علم جغرافیا
  متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی 1 متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی 2 منابع و مآخذ جغرافیای ایران
  منابع و مسائل آب ایران نظریه های اقتصاد و اقتصاد توسعه نقشه برداری 1
  نقشه برداری 2 نقشه خوانی نقشه ها و نمودارهای موضوعی در جغرافیای انسانی
  ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی ویژگیهای جغرافیای انسانی مناطق خشک ایرانویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه
  ویژگیهای جغرافیایی کشورهای توسعه یافته کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایکاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای درجغرافیا
  کارتوگرافی (نقشه کشی)


  صنعت و بازار کار
    داوطلبان شرکت کننده در این رشته در صورت داشتن دیپلم ریاضی فیزیک یا علوم تجربی می توانند در کنکور سراسری در این رشته شرکت نمایند.
  گروههای جغرافیایی متقاضی تاسیس این رشته ضرورتاً به غیر از شرایط عام ملزم به داشتن یک عضو کادر علمی با درجه دکتری در رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی منطقه ای می نامند.
  دانشجویان این رشته حداقل باید در 15 روز گردش علمی شرکت کنند که نحوه اجرای آن توسط گروه مجری تعیین می شود.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران