در حال بارگذاری ...
  
 • حسابداری مالیاتی
  معرفی رشته
    امروزه حسابداری آنقدر دچار تغییر و تحول گشته که بخش های دولتی را از بخش خصوصی و کلان را از خرد جدا نموده ، زمانی که مالیات در قوانین کشورها شکل جدی و کاربردی بخود گرفت و شرکت ها و کارمندان مجبور به پرداخت مالیات شدند دولت برای محاسبات فنی مالی خود ناچار به تربیت افرادی شد که بتوانند این مهم را به پایان برسانند. دوره کاردانی حسابداری با گرایشهای دولتی و مالیاتی یکی از رشته های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت کاردانهای مالی محاسباتی و مالیاتی درنظام مالی دولتی و سطوح مختلف سازمان هزینه و خزانه داری کل و همچنین سازمان تشخیص مالیات می باشد .
  هدف دوره :
  تامین نیروی انسانی متخصص مالی محاسباتی و مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اجرایی از رده های شغلی ، حسابدار ، کمک حسابرس، کمک کارشناس مالی ، معاون ذیحساب و هم چنین کمک ممیز ، ممیز ، کمک کارشناس مالی و مالیاتی و حسابرس مالیاتی و سایر شاغل صف و ستاد در حوزه فنی ، مالی و اداری در وضعیت مطلوب تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی می باشد.
  طول مقطع تحصیلی و شکل نظام :
  طول متوسط دوره کاردانی حسابداری با گرایشهای دولتی و مالیاتی 2 تا 3 سال است که دروس آن حداقل در 5 نیمسال برنامه ریزی شده است.
  طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته فعال آموزشی است و هر واحد درس به صورت نظری 17 ساعت و به صورت عملی 34 ساعت خواهد بود.
  دانشجویان از نیمسال دوم تحصیل هر هفته 22 ساعت زیر نظر کارشناسان و افراد خبره ، در مشاغل مختلف و تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی به کارورزی اشتغال خواهند یافت تا آموخته های نظری خود را با دستاوردهای تجربی کامل کنند.
    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  وزارت اقتصاد   check.jpg    


  درس های رشته


  آمار کاربردی اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی اصول حسابداری 1
  اصول حسابداری 2 اصول حسابداری 3 اصول علم اقتصاد 1
  اصول علم اقتصاد 2 بررسی مالیاتی پژوهش عملیاتی
  پول و ارز و بانکداری تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 1 تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 2
  حسابداری پیشرفته 1 حسابداری پیشرفته 2 حسابداری صنعتی 1
  حسابداری میانه 1 حسابداری دولتی 1 حسابداری دولتی 2
  حسابداری صنعتی 2 حسابداری میانه 2 حسابرسی 1
  حسابرسی 2 حسابرسی دولتی حقوق اساسی و آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی
  حقوق تجارت ( بازرگانی) حقوق و مقررات مدنی روشهای تحقیق و ماخذشناسی
  ریاضیات پایه ریاضیات کاربردی زبان تخصصی حسابداری 1
  زبان تخصصی حسابداری 2 مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها مباحث جاری در قوانین مالیاتی
  مبانی رفتار سازمانی مبانی سازمان و مدیریتمبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
  مبانی مالیات مدیریت تولید کلیات حقوق
  کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی


  صنعت و بازار کار
    بنابر طبیعت واحدهای گذرانده شده و کارورزی های ضمن آموزش ، دانش آموختگان این دو رشته در مقطع کاردانی حسابداری قابلیت های لازم جهت تصدی مشاغل زیر را خواهند داشت.
  • نیروی انسانی متخصص مالی محاسباتی و مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی
  • در سایر دستگاههای اجرایی به عنوان :
  حسابدار ،
  کمک حسابرس،
  کمک کارشناس مالی ،
  معاون ذیحساب و
  هم چنین کمک ممیز ،
  ممیز ،
  کمک کارشناس مالی و مالیاتی و
  حسابرس مالیاتی
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران