در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی مشگین شهر-استان اردبیل  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  مشگین شهر

  استادشهریار

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - خ میل

  مشگین شهر

  بنی هاشم

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - محله شهر ولیعصر

  مشگین شهر

  الزهرا

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - خیابان دکتر بهشتی - جنب اداره تربیت بدنی

  مشگین شهر

  رضی 2

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین - بخش رضی - میدان ورزش

  مشگین شهر

  تختی

  تمرینی

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - خ شهید دکتر بهشتی

  مشگین شهر

  مجموعه تختی

  وزنه برداری

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - خیابان امام خمینی - مجموعه ورزشی استادیوم تختی

  مشگین شهر

  رضی 1

  تا500 نفری

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین - بخش رضی - میدان ورزش

  مشگین شهر

  تختی

  زمین خاکی تمرینی

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  مشگین شهر

  تختی

  زمین چمن تمرینی

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر-مجموعه ورزشی تختی

  مشگین شهر


  شهدای مشگین شهر

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - خ امام خمینی

  مشگین شهر

  اصلی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  شماره 1

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  شماره 2

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  حجاب

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر-خ سیمتری-جنب ندامتگاه

  مشگین شهر

  مشگین شهر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - خ دکتر بهشتی

   

  مشگین شهر

  مشگین شهر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - خ دکتر بهشتی

  مشگین شهر

  سبلان

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - خ شهید دکتر بهشتی

  مشگین شهر

  شهیدسلیم زاده

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین - خیابان امام-محله سید آباد -استادیوم تختی

  مشگین شهر

  پریخان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - روستای پریخان

  مشگین شهر

  قصابه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر - روستای قصابه

  مشگین شهر

  صلوات2

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر روستای صلوات

  مشگین شهر

  گنجگاه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - روستای گنجگاه

  مشگین شهر

  مرادلو

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - روستای مرادلو

  مشگین شهر

  قصابه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - روستای قصابه  ظ

  مشگین شهر

  قوشه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر- روستای قوشه

  مشگین شهر

  آلنی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مشگین شهر - روستای آلنی

  مشگین شهر

  انار

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر - روستای انار

  مشگین شهر

  کوچنق

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر - روستای کوچنق

  مشگین شهر

  مزرعه جهان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر - روستای مزرعه جهان

  مشگین شهر

  فخرآباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر - روستای فخرآباد

  مشگین شهر

  احمدپشک لو

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر - روستای احمد پشک لو

  مشگین شهر

  آلنی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر - روستای آلنی

  مشگین شهر

  گودکهریز

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر - روستای گود کهریز

   

  مشگین شهر

  صلوات1

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر روستای صلوات

  مشگین شهر

  ارجق

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر - روستای ارجق

  مشگین شهر

  قره قیه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مشگین شهر - روستای قره قیه

  مشگین شهر

  آموزش وپرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  بدنسازی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  طلائی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  آراز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  جسم واندیشه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  آزادگان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  مبارزان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  ونوس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  آبهای مشگین شهر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  سبلان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  مشگین شهر

  امیر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   


  مطالب مرتبط

  صنایع دستی استان اردبیل

  صنایع دستی استان اردبیل

  صنایع دستی اردبیل بیش تر توسط عشایر و ساکنان شهرها و روستاهای کوچک منطقه صورت می گیرد . قالی بافی ، 

  |

  جاذبه گردشگری و دیدنی اردبیل

  جاذبه گردشگری و دیدنی اردبیل

  آیا تاکنون به اردبیل سفر کرده‌اید؟ جاهای دیدنی اردبیل را دیده‌اید؟ شما اردبیل را به چه چیزی می‌شناسید؟ اردبیل سرزمین جادویی دیار آذربایجان، زادگاه سلسله صفویه با طبیعتی سرسبز و حیرت‌انگیز و آب‌وهوای خنک ...

  |

  نظرات کاربران