در حال بارگذاری ...
  
 • راهنمای موزه ها  معرفی رشته
    دوره کاردانی راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت و آموزش افراد متعهد و مومن به عنوان راهنمای موزه ها و بناها و محوطه های تاریخی و باستانی کشور با ارائه توضیحات فنی و صحیح و مناسب به کار بستن شیوه های لازم و پاسخگویی مطلوب به سوالات بازدید کنندگان از این اماکن و بالا بردن کیفیت معرفی آموزش میراث فرهنگی به مردم است.
  ضرورت و اهمیت :
  ضرورت ارائه نتایج مطالعات و پژوهشهای انجام شده و در دست انجام بر روی آثار و اشیاء موزه ای و نیز بناهاو بافتها و محوطه های تاریخی و باستانی و ارز شهای نهفته در آنها به مردم گوشه و کنار کشور با هدف خارج نمودن حاصل مطا لعات از دایره محدود تخصصی و کارشناسی و آشنا ساختن بیشتر فنی تر مردم به مواریث فرهنگی خود ، با حفظ امانت علمی و صحت و دقت لازم در ارائه و معرفی ، تربیت آموزش افرادی را در سطح کاردانی آموزش عالی طلب می نماید تا بتوانند به صورت کمک کارشناسان معرفی خوب و در شان این آثار مطا لعات و ارزشها باشند .     
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- ایذه check.jpg        درس های رشته


  آشنایی با باستان شناسی و روشهای آن آشنایی با بافتها و محوطه های دوره اسلامی ایرانآشنایی با حفاظت و مرمت آثار و روشهای آن
  آشنایی با مردم شناسی و روشهای آن آشنایی با موزه های ایران و جهانآشنایی با بناهای دوره اسلامی ایران
  آشنایی با تبلیغات و روشهای آن آشنایی با هنر معماری پیش از اسلام ایران آشنایی با هنرهای سنتی ایران
  آشنایی با وسایل سمعی و بصری تاریخ عمومی ایرانتاریخ و مبانی نظری مرمت 1
  تاریخچه کتابت تبدیل محوطه ها و بناهای تاریخی به موزه تهیه و تدوین راهنمای موزه و محوطه های تاریخی
  خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی طرح اشیاء در تمدن اسلامیفن بیان
  مهر و سکه موزه داری 1 موزه داری 2
  هنر و تمدن اسلامی 1 هنر و تمدن اسلامی 2 کار آموزی راهنمای بناها و محوطه تاریخی
  کار آموزی راهنمایی موزه ها کارگاه عکاسی پایه 1

  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این رشته با آموزشهای نظری و عملی کارآموزی و اطلاعاتی که از موزه ها و بناها و بافتهای تاریخی و باستانی و ارزشهای تاریخی و فرهنگی آنها کسب خواهند نمود . قادر خواهند بود نسبت به انتقال ارزشهای نهفته در آثار و اشیاء موزه ها و بناها و بافتهای تاریخی و باستانی و مشخصات فنی و تاریخی آنها به بازدید کنندگان اقدام و معرفی و آموزش میراث فرهنگی و پیوند بین نتیجه مطالعات بر روی این آثار و بازدید کنندگان را تسهیل و راهنمایی نمایند .
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران