در حال بارگذاری ...
  
 • مهندسی اپتیک و لیزر

  معرفی رشته
    دانش اپتیک و لیزر پیشرفتهای فراوانی در دهه های اخیر داشته است. با توجه به آینده درخشان و کاربردهای روزافزون آن، تربیت کادر متخصص که آشنا به زیر بناهای نظری و مسلط به مبانی عملی باشند، لازم به نظر می رسد.
    دوره کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر به منظور آموزش مبانی علمی اپتیک و کاربرد آن در تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری تدوین شده است. در فن آوری پیشرفته و بویژه در صنایع دفاعی، تولید، انتشار و بکارگیری نور، آشکارسازی آن در نواحی مختلف بینایی و برهمکنش نور باماده مسائل مهم به شمار می آیند.
  در این راستا به متخصصینی که بتوانند همکاری لازم را در طراحی و محاسبات ساخت و نگهداری تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری بعهده گیرند، به شدت احساس می شود.
    


  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- علوم و تحقیقات تهران   check.jpg      درس های رشته


  آزمایشگاه اپتیک موجی آزمایشگاه اپتیک هندسی آزمایشگاه الکترونیک 1
  آزمایشگاه الکترونیک 2 آزمایشگاه تکنیک خلاء آزمایشگاه شیمی عمومی
  آزمایشگاه طراحی رایانه ای لایه نازک آزمایشگاه فیزیک 1 آزمایشگاه فیزیک 2
  آزمایشگاه لیزر 1 آزمایشگاه لیزر 2 آزمایشگاه منابع تغذیه لیزر
  آمار و احتمال در اپتیک اپتوالکترونیک اپتیک غیرخطی 1
  اپتیک فوریه اپتیک لایه های نازک اپتیک موجی
  اپتیک هندسی اسپکتروسکوپی لیزری اصول طراحی دستگاههای اپتیکی
  الکترومغناطیس 1 الکترومغناطیس 2 الکترونیک 1
  الکترونیک 2 انقلاب اسلامی و ریشه های انایمنی لیزر
  پردازش نوری علائم و تصاویر پروژه تاریخ اسلام
  تداخل سنجی تربیت بدنی 2 تکنیک خلاء
  چشمه ها و آشکارسازها روشهای ریاضی در اپتیک ریاضی عمومی 1
  ریاضی عمومی 2 ریاضی مهندسی زبان تخصصی
  زبان خارجی شناخت سیستمهای اپتومکانیکیشیمی عمومی 1
  طراحی و ساخت لایه های نازک اپتیکی فارسی فن آوری ساخت قطعات اپتیکی
  فیزیک 1 فیزیک 2 فیزیک قطعات نیمه رسانا
  فیزیک مدرن فیزیک و فن آوری مادون قرمز لیزر 1
  لیزر 2 لیزرهای حالت جامد لیزرهای قدرت
  لیزرهای گازی متون اسلامی محاسبات عددی
  مدارهای مجتمع نوری معادلات دیفرانسیل معارف اسلامی 2
  منابع تغذیه لیزر 1 موج مکانیک کوانتومی مواد و قطعات اپتیکی
  نقشه کشی صنعتی 1 کارآموزی کاربرد رایانه در اپتیک و لیزر
  کارگاه طرحی رایانه ای دستگاه های اپتیکی کنترل کیفیت در فن آوری اپتیکی

  صنعت و بازار کار
    در سال های اخیر و همزمان با رشد جهانی کاربردهای لیزر رشته اپتیک و لیزر نیز شاهد بازار کار مناسبی بوده است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
  1. بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهز
  2. صنایع نظامی (بخش متعدد)
  3. سازمان انرژی اتمی
  4. مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت
  5. مراکز تحقیقاتی صنعتی کارخانه های بزرگ 
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران