در حال بارگذاری ...
  
 • خانه معلم استان سیستان و بلوچستان

   

  نام مرکز     آدرس تلفن نزدیکی به مراکز دیدنی
  خانه معلم زابل زابل،خ فردوسی،خ وحید دستجردی،جنب آتش نشانی 054-32226440 شهر سوخته،قلعه رستم و سام
  خانه معلم زاهدان زاهدان،خ مصطفی خمینی ۱۹،جنب آموزش و پرورش ناحیه ۲ 054-33419877  
  مجتمع تفریحی فاطمه الزهراء زاهدان زاهدان بلوار معلم معلم ۱۶ مجتمع تفریحی فاطمه الزهراء 054-33443405  
  مجتمع ورزشی شهید بهشتی زاهدان خ امام خمینی غربی 054-33445088  
  مرکز آموزشی رفاهی ایرانشهر ایرانشهر خ شهید درزاده جنب مدیریت آموزش و پرورش 054-37221601 قلعه ایرانشهر
  مرکز آموزشی فرهنگی چابهار چابهار بلوار امام خمینی خیابان تعاون 054-35331586 بندر آزاد،ساحل کیش

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  نظرات کاربران