در حال بارگذاری ...
  
 • برق-قدرت  معرفی رشته
   هدف از این دوره تربیت تکنسین در زمینه نصب ، بهره برداری ، نظارت ، نگهداری ، عیب یابی و تعمیرات در شکبه های توزیع و همچنین پستهای توزیع فشار قوی (به انضمام تجهیزات مربوطه )  می باشد. باتوجه به اینکه صنعت آب و برق کشور ، سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی ، چه از نظر تاسیسات و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر صنایع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی ، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجایی که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن در رسته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف ، طراحی . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را درجهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز و ادامه داد.
  یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت ، تامین تربیت نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا می باشد که با طی آموزشهای خاص و مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند در بدو ورود به این صنعت وظایف محوله راحتی الامکان بدون نقص و یا بروز زیانهای آشکار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نیل به این مقصود کمیته تخصص برق گروه علمی - کاربردی تشکیل گردیده و برای تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت آب و برق اقدام به برنامه ریزی جهت تشکیل دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نموده است که برگزاری دوره های بلندمدت کاربردی (کاردانی و کارشناسی )از این نوع می باشد.
  هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص جهت بهره برداری صحیح از پستهای فشار قوی و فشار ضعیف و نظارت ،نگهداری ، تعمیرات و محاسبه شبکه های توزیع که به مقدار بسیار زیادی در سطح کشور موجودند می باشد.
  این دوره دارای دو گرایش پست و توزیع می باشد که در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تعدادی از دروس تخصصی ، دروسشان یکسان بوده ولی با توجه به سه معیار:
  الف)اعلام نیاز شرکتها (محل خدمت آتی دانشجو)
  ب)علاقه دانشجو
  ج)استعداد و توانایی دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل )
  در یکی از گرایشها ادامه تحصیل خواهند داد.
  طول دوره و شکل نظام :
  طول متوسط دوره کاردانی برق- قدرت 2 سال است و دروس نظری و عملی آن بصورت واحدی در حداقل 4 ترم ارائه می گردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب آموزشهای کاردانی در بخش صنعت از نوع آموزشهای علمی - کاربردی می باشد.
  طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است و زمان تدریس هر واحد نظر ی17 ساعت ازمایشگاهی 51 ساعت و کارگاهی و بازدید 68 ساعت در طول یک ترم است.
  قابلیتها و تواناییهای اکتسابی از دوره :
  گرایش توزیع
  الف) نوسازی
  • آشنایی با نقشه برداری و تسلط به نقشه خوانی
  • آشنایی کامل به تجهیزات خطوط (انواع کابلها . سیمهای هوایی ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سرکابل و … )
  • تسلط کامل به استاندارد های توزیع
  • شناخت کامل نسبت به تابلوها و کلید ها و نصب آنها
  • تسلط کامل به سیستم زمین و نحوه زمین کردن تاسیسات
  • تسلط به نصب مفصل و سرکابل
  ب) بهره برداری و نگهداری (سرویس و تعمیرات ) خطو ط و پستها :
  • عیب یابی
  • کاربرروی خطوط گرم
  • جمع آوری آمار و اطلاعات و نحوه بکارگیری آنها
  • سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوطه به آن
  • آشنایی با مانور کردن شبکه
  گرایش پست
  الف) بهره برداری
  • آشنایی باساختمان و طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
  • آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
  • انجام مانورهای لازم درخواستی توسط مراکز کنترل
  • قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری بروزحادثه ، شناخت کامل طرحهای تک خطی و میمیک پست.
  ب)نوسازی و نصب
  • تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعملهای نصب
  • آشنایی با روش بارگیری . حمل و تخلیه تجهیزات
  • نصب ترانس قدرت، ترانس زمین و راکتورها
  • نصب کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها
  • نصب تابلوهای فشار قوی ، کنترل و حفاظت و اندازه گیر ی، تابلوهای تغذیه داخلی ، باطریخانه و انجام کلیه کابل کشیها و سیم بندیها
  ج) تعمیرات
  • آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت ، تپ چنجرها ، راکتورها و مقاومت های محدود کننده
  • آشنایی کامل با نحوه و چگونگی تعمیر و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
  • آشنایی با نحوه نمونه برداری ، تست، تصفیه و تزریق روغن
  • آشنایی کامل با قطعات و ساختمان و عملکرد کلیدهای فشار قوی
  • آشنایی با نحوه تعمیر کلیدهای فشار قوی
  • آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب یابی و تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزات


  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- اهر check.jpg      
  آزاد- بجنورد check.jpg      
  آزاد- تربت حیدریه check.jpg      
  آزاد- ساوه check.jpg      
  آزاد- شهر بابک check.jpg      
  آزاد- شوشتر check.jpg  check.jpg    
  آزاد- قائنات check.jpg      
  آزاد- کرمانشاه check.jpg      
  آزاد-ابهر check.jpg      
  آزاد-بروجرد check.jpg      
  آزاد-فسا
  check.jpg
    
  آزاد-قزوین
  check.jpg
    
  آزاد-گناباد
  check.jpg
    
  آزاد-نی ریز
  check.jpg
    
  آزاد-کازرون
  check.jpg
      درس های رشته
  آزمایشگاه الکترونیک 1 آزمایشگاه الکترونیک 2 آزمایشگاه تکنیک پالس
  آزمایشگاه سیستمهای قدرت آزمایشگاه عایقها و فشار قوی آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
  آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
  آزمایشگاه مدارهای منطقی آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری آزمایشگاه الکترونیک 3
  آزمایشگاه الکترونیک صنعتی آزمایشگاه اندازه گیری مدار آزمایشگاه ریزپردازنده
  آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی آزمایشگاه فیزیک عمومی آمار و احتمالات مهندسی
  ابزار دقیق اصول میکرو کامپیوترها اصول و فلسفه آموزش
  الکترومغناطیس الکترونیک 1 الکترونیک 2
  الکترونیک 3 الکترونیک صنعتی اندازه گیری الکتریکی
  اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی اندازه گیری الکترونیکی بررسی سیستمهای قدرت 2
  بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها برنامه نویسی کامپیوتر
  پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها تمرین معلمی (1)، (2) (عملی)
  تکنولوژی مواد برقی تکنیک پالس رئولوژی پلیمرها 2
  رسم فنی برق رسم فنی عمومی (مکانیک)روان شناسی تربیتی
  روان شناسی عمومی روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی ریاضی پیش دانشگاهی
  ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 ریاضی مهندسی
  ریزپردازنده زبان پیش دانشگاهیزبان تخصصی
  سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش سیستمهای کنترل خطیسیستم های انتقال
  سیستم های تلویزیون سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی شبکه های کامپیوتری
  طراحی خودکار مدارهای دیجیتال طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی عایقها و فشار قوی
  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک عمومی
  فیلتر و سنتز مدار مأخذشناسی اسلام ماشین های الکتریکی 2
  ماشینهای الکتریکی 1 مباحث ویژه در الکترونیکمباحث ویژه در قدرت
  مبانی کامپیوتر مبانی برنامه ریزی درسی محاسبات عددی
  مخابرات مدارهای الکتریکی 1مدارهای الکتریکی 2
  مدارهای مخابراتی مدارهای منطقی معادلات دیفرانسیل
  معماری کامپیوتر مقدمات راهنمایی و مشاورهکارآموزی
  کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس کارگاه شبکه های هوایی کارگاه عمومی برق
  کارگاه کابل کشی و مفصل بندی کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی
  کنترل صنعتی کنترل کامپیوتری
     صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود:
  الف- گرایش توزیع:
  انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.
  تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.
  استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.
  آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع مابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و ...)
  نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن
  آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل
  آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه و سرپرستی
  طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی
  ب- گرایی پست:
  آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
  آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
  قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کامل طرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعمل های نصب
  نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی
  کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها
  آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
  آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.
  آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط

  کارشناس دبیر فنی قدرت قادر خواهد بود:
  الف) تواناییها و مهارتهای آموزشی و تربیتی حاصل از دروس عمومی و تربیتی این دوره را در تدریس خود اعمال کند.
  ب) ابعاد تخصصی مربوط به موارد زیر را در هنرستانها تدریس کند.
  • اصول الکتریسیته، ماشینهای اندازه گیری و ترانسفورماتور، دستگاههای اندازه گیری
  • تحلیل مدارهای الکتریکی، روشنایی فنی و سیم کشی ساختمانها، سیم پیچی موتورها، عیب یابی
  • تعمیر، نصب و نگهداری دستگاههای الکتریکی صنعتی با کنترلهای دستی و اتوماتیک
  ج) محتوای آموزشی دوره متوسط هنرستانها را نقد و بررسی کند
  د) مسائل صنعت و نقش کاردان را بشناسد و اطلاعات لازم را به طور مناسب به محصلین منتقل کند.
  هـ) تحولات جدید در زمینه پیشرفتهای صنعتی رشته مربوطه را در فعالیتهای آموزش خود بکار گیرد.
  و) توانایی ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات، کنترل و بیوالکتریک) و دوره های تربیت مدرس گروه برق را داشته باشد.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران