در حال بارگذاری ...
  
 • سال ۹۲ را بعنوان سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی نامگذاری می کنیم

  حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۲، با اشاره به حرکت رو به جلوی ملت ایران در سال گذشته بویژه در مواجهه ی اقتصادی و سیاسی با جهان استکبار، چشم انداز سال ۹۲ را امیدوارانه و همراه با پیشرفت و تحرک و ورزیدگی و حضور جهادی ملت ایران در عرصه های سیاسی و اقتصادی دانستند و تاکید کردند: با این نگاه، سال ۹۲ را سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی نامگذاری می کنیم.

  متنپیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
  بسم اللهالرّحمن الرّحیم

  یا مقلّب القلوب و الأبصار، یا مدبّر اللّیل والنّهار، یا محوّل الحول و الأحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.
  اللّهمّ صلّ علیحبیبتک سیّدة نساء العالمین فاطمة بنت محمّد صلّی الله علیه و ءاله. اللّهمّ صلّعلیها و علی ابیها و بعلها و بنیها. اللّهمّ کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیهو علی ءابائه فی هذه السّاعة و فی کلّ ساعة ولیّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلاو عینا حتّی تسکنه ارضک طوعا و تمتّعه فیها طویلا. اللّهمّ اعطه فی نفسه و ذرّیّتهو شیعته و رعیّته و خاصّته و عامّته و عدوّه و جمیع اهل الدّنیا ما تقر به عینه وتسرّ به نفسه.
  تبریک عرض میکنم به همه ی هم میهنان عزیزمان در سراسر کشور، و بههمه ی ایرانیان در هر نقطه ای از جهان که هستند، و به همه ی ملتهائی که نوروز راگرامی میدارند؛ مخصوصاً به ایثارگران عزیزمان، خانواده های شهدا، جانبازان وخانواده هایشان، و همه ی کسانی که در راه خدمت به نظام اسلامی و به کشور عزیزمانمشغول فعالیتند. امیدواریم خداوند متعال این روز را و این آغاز سال را برای ملت ما،برای همه ی مسلمانان عالم، مایه ی شادی و بهروزی و نشاط قرار دهد و ما را به انجاموظائفمان موفق و مؤید بدارد. به هم میهنان عزیزمان عرض میکنم توجه داشته باشند کهایام فاطمیه در اواسط روزهای عید است و تکریم و احترام این ایام برای همه ی ما لازماست.
  ساعت تحویل و هنگام تحویل، در حقیقت حد فاصلی است بین یک پایان و یک آغاز؛پایان سال گذشته و آغاز سال نو. البته نگاه عمده ی ما باید به طرف جلو باشد؛ سال نورا ببینیم، برای آن خودمان را آماده کنیم و برنامه ریزی کنیم؛ اما حتماً نگاه ِ بهپشت سر و راهی که طی کرده ایم هم برای ما مفید است، برای اینکه ببینیم چه کرده ایم،چگونه حرکت کرده ایم، نتائج کار ما چه بوده است، و از آن درس بگیریم و تجربهبیاموزیم.

  سال ۹۱ مثل همه ی سالها، سالی متنوع و دارای رنگها و نقشهای گوناگونبود؛ شیرینی هم داشت، تلخی هم داشت؛ پیروزی هم داشت، عقب ماندگی هم داشت. زندگیانسانها در طول حیات، همیشه همین جور است؛ با کش و قوس ها همراه است، با فراز ونشیب ها همراه است؛ مهم این است که از نشیبها خارج شویم ، خودمان را به اوجهابرسانیم .

  آنچه که در طول سال ۹۱ از جنبه ی مواجهه ی ما با جهان استکبار آشکارو واضح بود، عبارت بود از سختگیری دشمنان بر ملت ایران و بر نظام جمهوری اسلامی. البته ظاهر قضیه، سختگیری دشمن بود؛ اما باطن قضیه، ورزیدگی ملت ایران و پیروزی اودر میدانهای مختلف بود. آنچه که دشمنان ما هدف گرفته بودند، صحنه ها و عرصه هایمختلف بود؛ عمدتاً عرصه ی اقتصاد و عرصه ی سیاست بود. در عرصه ی اقتصاد، گفتند وتصریح کردند که میخواهند ملت ایران را به وسیله ی تحریم فلج کنند؛ اما نتوانستندملت ایران را فلج کنند و ما در میدانهای مختلف، به توفیق الهی و به فضل پروردگار،به پیشرفتهای زیادی دست پیدا کردیم؛ که تفصیل آنها برای ملت عزیزمان گفته شده است،گفته خواهد شد؛ من هم ان شاءالله در سخنرانی روز اول فروردین، به شرط حیات، اجمالاًمطالبی عرض خواهم کرد.
  در زمینه ی اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتیایجاد شد؛ بخصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت؛ برخی از کوتاهی ها وسهل انگاری ها انجام گرفت که به نقشه های دشمن کمک کرد؛ لیکن در مجموع، حرکتمجموعه ی نظام و مجموعه ی مردم، یک حرکت رو به جلو بوده است و ان شاءالله آثار ونتائج این ورزیدگی را در آینده خواهیم دید.

  در عرصه ی سیاست، از یک جهت همتآنها این بود که ملت ایران را منزوی کنند، از جهت دیگر ملت ایران را دچار دودلی وتردید کنند؛ همت آنها را کوتاه و ضعیف کنند. درست عکس این عمل شد؛ در واقع عکس ایناتفاق افتاد. در زمینه ی انزوای ملت ایران، نه فقط نتوانستند سیاستهای بین المللی ومنطقی ما را محدود کنند، بلکه حتّی نمونه هائی از قبیل اجلاس جنبش غیر متعهدها باحضور تعداد کثیری از سران و مسئولان کشورهای جهان در تهران تشکیل شد و عکس آنچه راکه دشمنان ما میخواستند، رقم زد و نشان داد که جمهوری اسلامی نه فقط منزوی نیست،بلکه در دنیا با چشم تکریم و احترام به جمهوری اسلامی و به ایران اسلامی و به ملتعزیز ما نگریسته میشود.


  در زمینه ی مسائل داخلی، مردم عزیز ما در آنجائی کهامکان و موقعیت ابراز احساسات وجود داشت ــ عمدتاً در بیست و دوم بهمن سال ۹۱ ــآنچه را که لازمه ی حماسه و شور بود، از خود نشان دادند؛ از سالهای دیگر پرشورتر ومتراکم تر در صحنه حاضر شدند. یک نمونه ی دیگر هم حضور مردم خراسان شمالی دربحبوحه ی تحریمها بود، که نمونه و مستوره ای از وضعیت و روحیه ی ملت ایران را نشانمیداد نسبت به نظام اسلامی و به مسئولان خدمتگار و خدمتگزار خودشان. کارهای بزرگیهم بحمدالله در طول سال انجام گرفته است؛ تلاشهای علمی، کارهای زیربنائی، تحرکفراوان مسئولین و مردم. زمینه ها برای حرکتِ رو به جلو و ان شاءالله جهش، فراهم شدهاست؛ هم در زمینه ی اقتصاد، هم در زمینه ی سیاست، و هم در همه ی زمینه های حیاتیِدیگر.


  سال ۹۲ برابر چشم انداز امیدوارانه ای که به لطف پروردگار و همت مردممسلمان برای ما ترسیم شده است، سال پیشرفت و تحرک و ورزیدگی ملت ایران خواهد بود؛نه به این معنا که دشمنیِ دشمنان کاسته خواهد شد، بلکه به این معنا که آمادگی ملتایران بیشتر و حضور او مؤثرتر و سازندگی آینده ی این ملت به دست خودشان و با همتِبا کفایت خودشان ان شاءالله بهتر و امیدبخش تر خواهد شد.
  البته آنچه را که ما درسال ۹۲ در پیشِ رو داریم، باز عمدتاً در دو عرصه ی مهم اقتصاد و سیاست است. درعرصه ی اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ همچنان که در شعار سال گذشته بود. البته کارهائی هم انجام گرفت؛ منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه یایرانی، یک مسئله ی بلند مدت است؛ در یک سال به سرانجام نمیرسد. خوشبختانه درنیمه ی دوم سال ۹۱ سیاستهای تولید ملی تصویب شد و ابلاغ شد ــ یعنی در واقع این کارریل گذاری شد ــ که بر اساس آن، مجلس و دولت میتوانند برنامه ریزی کنند و حرکت خوبیرا آغاز کنند و ان شاءالله با همت بلند و با پشتکار پیش بروند.


  در زمینه ی امورسیاسی، کار بزرگ سال ۹۲، انتخابات ریاست جمهوری است؛ که در واقع مقدرات اجرائی وسیاسی، و به یک معنا مقدرات عمومی کشور را برای چهار سال آینده برنامه ریزی میکند. ان شاءالله مردم با حضور خودشان در این میدان هم خواهند توانست آینده ی نیکی رابرای کشور و برای خودشان رقم بزنند. البته لازم است هم در زمینه ی اقتصاد، هم درزمینه ی سیاست، حضور مردم حضور جهادی باشد. با حماسه و با شور باید وارد شد، باهمت بلند و نگاه امیدوارانه باید وارد شد، با دل پر امید و پر نشاط باید واردمیدانها شد و با حماسه آفرینی باید به اهداف خود رسید.


  با این نگاه، سال ۹۲ رابه عنوان «سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی» نامگذاری میکنیم و امیدواریم بهفضل پروردگار، حماسه ی اقتصادی و حماسه ی سیاسی در این سال به دست مردم عزیزمان ومسئولان دلسوز کشور تحقق پیدا کند.
  به امید توجهات پروردگار و دعای حضرتبقیةالله (ارواحنا فداه) و با درود به روح مطهر امام بزرگوار و شهیدان عزیز.
  والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته
  مطالب مرتبط

  رای‌اولی‌ها و انگشت‌های رنگی برای آینده‌ای رنگین‌؛ دانش‌آموزان فردا حماسه می‌آفرینند

  رای‌اولی‌ها و انگشت‌های رنگی برای آینده‌ای رنگین‌؛ دانش‌آموزان فردا حماسه می‌آفرینند

  تهران (پانا) - با فرا‌رسیدن زودهنگام چهاردهمین انتخابات ‌ریاست‌جمهوری، ‌دانش‌آموزان رای اولی فردا هشتم تیر با حضور در پای صندوق‌های رای کنشگری فعال خود را به نمایش خواهند گذاشت و به تکلیف سیاسی خود عمل خواهند کرد.‌

  |

  نظرات کاربران