در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس فوتبال میبد-استان یزد

   

  نام مدرسه نام موسس تلفن آدرس
  داور پور عزیزاله داورپور 0913-3581431 میبد
  پویا حمید رضائی 0913-7785851 میبد،زمین شهید چمران
  سرداران محمدعلی دهقانی 0935-9359593 میبد،ورزشگاه تلاش
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران