در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس فوتبال سایر شهرهای استان سیستان و بلوچستان

   

  نام مدرسه نام موسس تلفن آدرس محل تمرین
  شهدای وحدت خدایار شهنوازی 0915-1471317 ایرانشهر،استادیوم شهید چمران ایرانشهر استادیوم شهید چمران
  سجاد صالح اتشگه 0938-0702827 زابل،سالن حجاب استادیوم شهید حسینی طباطبایی زابل
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)