در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس فوتبال آبادان-استان خوزستان

   

  نام مدرسه نام موسس تلفن آدرس محل تمرین
  نفت آبادان عبدالرضا قیم 0937-836883 آبادان،شرکت نفت زمین کارگر
  سامان و ساسان سعید مجد 3333068 آبادان،کوی طالقانی(سیکلین)ردیف بی9 اتاق 3 مجموعه ورزشی کارگر جنب هتل کاروانسرا
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران