در حال بارگذاری ...
  
 • مهم ترین وظیفه والدین ومربیان تربیت دینی فرزندان است.

  مهم ترین مشگل دنیای غرب امروز نشناختن حقیقت انسان ونداشتن معرفت به خود وپروردگار می باشد وحقیقیت انسان شناسی چیزی است که غرب آن راگم کرده است.

  امام جمعه شهرستان قرچک:

  مهم ترین وظیفه والدین ومربیان تربیت دینی فرزندان است.

  به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان قرچک ، امروز ظهرطرح همراهان نماز باحضورامام جمعه شهرستان قرچک دردبیرستان شهدای محراب برگزارگردید.

  دراین مراسم که اعضای شورای معاونین آموزش وپرورش قرچک وجمعی ازاعضای انجمن اولیاء ومربیان آموزشگاه شهدای محراب نیزحضورداشتند دانش آموزان نمازجماعت ظهروعصررا به امامت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی امام جمعه قرچک اقامه نمودند.

  اسماعیلی امام جمعه شهرستان قرچک درسخنانی باتبریک هشتم اسفندماه سالروزتاسیس نهاد مقدس امورتربیتی به همت شهیدان رجایی وباهنر، تربیت راهدف مهم آفرینش انسانها بیان نموده وگفتند: مهم ترین مشگل دنیای غرب امروز نشناختن حقیقت انسان ونداشتن معرفت به خود وپروردگار می باشد وحقیقیت انسان شناسی چیزی است که غرب آن راگم کرده است.

  ایشان بامقایسه نظریات حکماء وعرفا پیرامون انسان گفتند: گذشتگان ما باآن که ازنظرعلمی زیاد درسطح بالا نبودند ولی معرفت وباور زیادی داشتند وهمین عامل موفقیت وعاقبت به خیری آنان بود وما امروزه هرچقد رباورویقین مان کامل ترباشد به همان اندازه معرفت وتکامل خواهیم داشت وعامل حفظ ما درزندگی همین باورویقین ما به اعتقادات می باشد.

  امام جمعه قرچک د ربخش دیگری ازسخنان شان با اشاره به جایگاه مهم امورتربیتی درزندگی ، مهم ترین وظیفه پدرومادر را تلاش درافزایش معرفت دینی وتقویت ایمان واعتقادات دینی فرزندان برشمردند وتربیت صحیح رابزرگترین ارثی نام بردند که والدین می توانند ازخود به یادگارداشته باشند عنوان کردند.

  درادامه این مراسم ازحافظان قرآن دبیرستان شهدای محراب تجلیل به عمل آمد وسرکارخانم شیرمحمد مدیردبیرستان گزارشی ازفعالیتهای علمی وپرورشی وموفقیت های کسب شده توسط دانش آموزان به اطلاع حضاررساندند.
  مطالب مرتبط

  موارد تغذیه ای که والدین و پرستار کودک باید در دوران شیوع کرونا بدانند؟

  موارد تغذیه ای که والدین و پرستار کودک باید در دوران شیوع کرونا بدانند؟

  تغذیه و ویروس کرونا Nutrition and coronavirus  از مهم ترین مواردی است که در دوران همه گیری ویروس کرونا  باید مورد توجه  همگان بالاخص والدین و پرستار کودک قرا ر گیرد و رعایت اصول تغذیه ای در این دوران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  |

  خشونت

  خشونت

  همه خشونت ها و کودک آزاری ها از لحاظ جسمی نیستند بلکه بدرفتاری،تحقیر،توهین و آزار روحی رساندن به کودک نیز در لیست خشونت خانگی قرار می گیرند.

  |

  نظرات کاربران