در حال بارگذاری ...
  
 • گزیده ای از اهداف تربیت بدنی در مدارس

   هدف تربیت بدنی:

  هدف اصلی تربیت بدنی ( که با هدف کلی آموزش و پرورش یکسان است ) تربیت همه جانبه کودکان و نوجوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت پذیر جامعه است . بنا براین برنامه آموزشی باید به قدری اساسی و فراگیر باشد که جوانان بتوانند معلومات و تجربه های لازم را برای رسیدن به اهداف مقدس آموزش و پرورش کسب کنند .بنابراین برنامه های تربیت بدنی باید از نظر پرورش صحیح کودکان و جوانان دارای ویژگیهای زیر باشد :

   ۱- فرد را از نظر آمادگی بدنی به سطح مطلوب برساند،یعنی بتواند آمادگی وکارایی بدن را تضمین کند.

  ۲- فرد بتواند به کمک آن در کاربرد بدن خود تسلط کامل داشته باشد و مهارتهای لازم را کسب کند .

  ۳- صفات ومحاسن اخلاقی و اجتماعی را ایجاد کند .

  ۴- مهارتهای ایمنی و عادتهای سالم را ایجاد کند .

  ۵-برای ایام فراغت ، برنامه سالم مفید داشته باشد .

  ۶- باعث اعتماد به نفس شود .

  ۷- از برنامه های آموزش و ورزشی، نتایج انسانی و تربیتی بدست آورند .

   

   اهداف عمده تربیت بدنی :

  ۱- هدفهای توسعه و رشد اندامی :

  منظور از آن ایجاد قدرت جسمانی از راه رشد و توسعه دستگاههای مختلف بدن است یا به عبارت دیگر توجه به این هدف معطوف به نیرومندی و آمادگی جسمانی می باشد.

   

   ۲-  هدف توسعه و رشد عصبی ، عضلانی ( حیطه روان – حرکتی ) :

  منظور از آن دور ریختن حرکات اضافی و بیهوده در اجرای مهارتهای بدنی و انجام آن حرکات با تبحر و استادی و زیبایی و ظرافت و با صرف حداقل انرژی ممکن در مرحله اجراء

   

  ۳-  هدف توسعه و رشد تفسیری (حیطه شناختی ) :

   توسعه و رشد تفسیری در بر گیرنده معلومات ، قضاوتها ، درک و تشخیص و ارزشهایی است که با اجرای فعالیتهای جسمانی همراهند و منظور از آن گرد آوری معلومات ضروری برای پر بار تر کردن زندگی ، توانایی اندیشه و تفسیر و تحلیل شرایط و اوضاعی است که فرد در زندگی روزمره خود دائما با آن مواجه می شود . همچنین معلومات بهداشتی ، پیشگیری از بیماریها ، قوانین و مقررات رشته های ورزشی ، روابط انسانی و غیره نیز در این حیطه قرار می گیرند .

   

  ۴-  هذف توسعه و رشد فردی ، اجتماعی ( حیطه عاطفی ) :

  منظور سازگاری فرد با خود و با دیگران و نیز توسعه در رشد معیارهای رفتاری لازم برای یک شهروند خوب می باشد . تعالی این جنبه یکی از خدمات عمده تربیت بدنی به جوامع بشری است .

   

  در این قسمت به طور خلاصه به اهداف تربیت بدنی در دوره های مختلف تحصیلی و هر یک از حیطه های مذکور اشاره می گردد :

   

  اهداف درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی

  حیطه شناختی :

  ۱-   آشنایی با وضعیت های صحیح بدنی درراه رفتن ،ایستادن،نشستن،حمل اشیاء

  ۲-   آشنایی با برخی رشته ورزشی رایج آموزشگاهی.

  ۳-   آشنایی با برخی عوامل ایجاد کننده صدمات ورزشی و نحو ه ی پیشگیری از آنها

  ۴-   آشنایی باآمادگی جسمانی و حرکتی و برخی از آزمونهای آن.

  ۵-   آگاهی از اصول اساسی بهداشت ورزشی؛

  ۶-   شناخت قابلیت ها و محدودیت های حرکتی .

  ۷-   آشنایی با اصول مبانی تربیت بدنی در حد دبستان.

   

    حیطه روان – حرکتی:

  ۱- توانایی انجام مهارت های بنیادی (حر کات انتقالی- حر کت غیرانتقالی – حرکات مهارتی)به شکل صحیح.

  ۲-کسب تواناهای ادراکی – حر کتی در پاسخ به  محرک های مختلف و متنوع.

  ۳- مهارت در برخی شیرین کاریها و حرکات ریتمیک(حرکات تعادلی ،تقلیدی، تشبیهی، ابداعی مربوط به رشته های ورزشی).

   ۴- مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی وتندرستی؛

  ۵- توانایی اجرای مهارتهای اولیه رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی به ویژه ورزش های پایه.

  ۶- مهارت در اجرای برخی بازی های دبستانی و پرورشی.

  ۷- مهارت در شناخت مفاهیم از طریق حرکت.

   

  حیطه عاطفی:

  ۱- علاقمندی به رعایت نظم و انضباط و احترام به حقوق دیگران

  ۲- تمایل به رعایت نظافت وعادات بهداشتی

  ۳- پرورش روحیه تعاون ،همکاری  و مسئولیت پذیری از طریق فعالیت های ورزشی

  ۴- علاقمندی به رعایت اصول اسلامی و اخلاقی در ساعات درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی

  ۵- علاقه به کسب آمادگی جسمانی و تندرستی

  ۶- تمایل به بهره مندی از سلامتی و تندرستی

  ۷- تمایل به شرکت در بازی ها و فعالیت های گروهی

  ۸- علا قه به کسب توسعه مهارت های ورزشی برای لذت بردن از فعالیتها و غنی سازی اوقات فراغت.

   

  اهداف درس تربیت بدنی در دوره راهنمایی

  حیطه شناختی:

  ۱- آگاهی از نقش تربیت بدنی در دستیبابی فرد به کما لا ت اخلا قی و انسانی؛

  ۲- آگاهی از اهمیت آمادگی جسمانی و ارتباط آن با سلامتی؛

  ۳- آگاهی از دانش و فنون مربوط به برخی مهارتهای ورزشی؛

  ۴- آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر رشته های ورزشی؛

  ۵- آگاهی از برخی اصول حرکتی و بیو مکانیکی موثر در اجرای مهارتهای ورزشی؛

  ۶- آگاهی از تغییرات فیزیولوژی، جسمانی و احساس ناشی از  بلوغ؛

  ۷- آگاهی از نقش تربیت بدنی و فعالیتهای جسمانی در بهبود ناهنجاری ها و حفظ تناسب اندام؛

   ۸- آگاهی از نقش تربیت بدنی در موقعیت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان و شکوفایی استعداد های آن؛

   ۹- آگاهی از نقش تربیت بدنی در غنی سازی اوقات فرا غت؛

  ۱۰- آشنایی با اصول بهداشت ،تغذیه و کنترل وزن؛

  11- آشنایی با بعضی آسیب های ورزشی رایج و نکات ایمنی در ورزش

  12- آگاهی از نقش تربیت بدنی در کاهش انحرافات اخلاقی و مفاسد اجتماعی؛

  13- آگاهی از نقش فعالیت های ورزشی در پیشگیری از بیماری؛

   14- آشنایی با اصول  و مبانی تربیت بدنی؛

   

  حیطه روان – حرکتی:

  ۱-  مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی؛

  ۲- مهارت نسبی در حداقل دو رشته ورزشی رایج آموزشگاهی(یک رشته انفرادی، یک رشته گروهی)

  ۳- مهارت در بکارگیری برخی اصول حرکتی و بیو مکانیکی در انجام مهارتهای ورزشی؛

  ۴- مهارت در رعایت قوانین و مقررات حاکم بر رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی؛

  ۵- مهارت در کنترل هیجانات و احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

  ۶- رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و اصول تغذیه در ورزش؛

  ۷- مهارت در کسب سرعت و دقت لازم در انجام فعالیت های ورزشی؛

  ۸- توانمندی در انجام فعالیت های ورزشی؛

  ۹- رعایت حقو ق دیگران و احترام گذاشتن به آنها؛

  ۱۰- توانایی ایثارو گذشت در موقعیت های ویژه؛

  ۱۱- مهارت در خلاقیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی؛

  12-داشتن روحیه تعاون و همکاری در فعالیت ها؛

  13-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه؛

   

   حیطه عاطفی :

  ۱- گرایش به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی در ورزش؛

  ۲- علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی، حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی؛

  ۳- علاقه به یادگیری و توسعه فنون و مهارت های ورزشی؛

  ۴- علاقه به استفاده از فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت؛

  ۵- تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی؛

  ۶- علاقه به پیروی از قوانین و مقررات و حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران؛

  ۷- تمایل به کنترل هیجانات و احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

   ۸- گرایش به استفاده صحیح از اصول بیومکانیکی و حرکتی در مهارت های ورزشی؛

  ۹-  تمایل به کاربرد مهارت های روان شناختی و عاطفی – اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و …)

   

   

  اهداف درس تربیت بدنی در دوره متوسطه

  حیطه شناختی:

  ۱- آگاهی از نقش تربیت بدنی دردستیابی فرد به کمالات اخلاقی و انسانی و ایجاد تعادل میان ابعاد وجودی او؛

   ۲- آگاهی از عوامل تشکیل دهنده آمادگی جسمانی و سلامتی، روش های حفظ و تقویت و ابزار سنجش آن؛

   ۳- آگاهی از نحوه اجرای مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛

  ۴- آگاهی از برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی مؤثر در مهارت های ورزشی؛

  ۵- آشنایی با تاکتیک های اساسی: حداقل یک رشته انفرادی و گروهی، قوانین و مقررات حاکم بر آن؛

  ۶- آگاهی از اصول اساسی بهداشت، تغذیه و کنترل وزن و بکارگیری فعالیت های ورزشی در جهت بهبود آن ها؛

  ۷- آشنایی نسبت به آسیب های ورزشی رایج و بکارگیری اصول کمک های اولیه و نکات ایمنی در ورزش

  ۸- آشنایی نسبت به تغییرات فیزیولوژی، جسمانی و احساس ناشی از بلوغ؛

  ۹- آگاهی از نقش تربیت بدنی در غنی سازی اوقات فراغت؛

  ۱۰- دانش نسبت به نقش فیزیولوژی، ورزش و تأثیر آن بر دستگاه های مختلف بدن

  11- آگاهی از نقش تربیت بدنی در کاهش انحرافات و مفاسد اجتماعی و اعتیاد به دخانیات

  12- آشنایی با عوارض استفاده از مواد محرک و نیروزا در ورزش؛

  13-آشنایی با نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورزش؛

  14-آشنایی با اصول و مبانی تربیت بدنی؛

   

  حیطه روان – حرکتی :

  ۱- مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی؛

  ۲- توانایی در اجرای مناسب فنون و مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛

   ۳- توانایی دراجرای تاکتیک های اساسی: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛

   ۴- توانایی کاربرد برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی و فیزیولوژی در اجرای مهارت های ورزشی؛

   ۵-  توانایی کاربرد اصول ایمنی حین فعالیت های ورزشی و استفاده مناسب از اصول اساسی کمک های اولیه در هنگام مواجه شدن با آسیب های ورزشی؛

  ۶- توانایی کاربرد مهم بهداشت و تغذیه درارتباط با فعالیت های ورزشی؛

  ۷- توانایی خلاقیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی؛

  ۸- مهارت در کنترل هیجانات،احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

  ۹- توانمندی در انجام وظیفه و مسئولیت پذیری در فعالیت های و رزشی؛

  ۱۰- مهارت در رعایت حقوق دیگران و احترام گذاشتن به آن ها؛

  ۱۱-توانایی ایثار و گذشت در موقعیت های ویژه؛

  ۱۲-داشتن روحیه تعاون و همکاری درفعالیت ها؛

  ۱۳-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه؛

   

  حیطه عاطفی :

  ۱- علاقه به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی دراجرای مهارت های ورزشی؛

  ۲- علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی و حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی؛

  ۳- تمایل به یادگیری و توسعه مهارت های رشته های ورزشی و لذت بردن از آن ها؛

  ۴- علاقمندی به استفاده از اصول مهم حرکتی، بیومکانیکی و فیزیولوژیکی در فعالیت های ورزشی؛

   ۵- تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی؛

  ۶- علاقه به پیروی از قوانین و مقررات، حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران؛

  ۷- هیجانات، احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

  ۸-تمایل به کاربرد مهارت های روانشناختی و عاطفی، اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و …)

  ۹- علاقه به استفاده بیشتر از فعالیت های ورزشی در غنی تر کردن اوقات فراغت؛

   

  مطالب مرتبط

  پورثانی: شهید رئیسی توجه ویژه‌ای به مساله «تربیت» داشت و شخصا مسائل را پیگیری می‌کرد

  پورثانی: شهید رئیسی توجه ویژه‌ای به مساله «تربیت» داشت و شخصا مسائل را پیگیری می‌کرد

  تهران (پانا) - معاون وزیر آموزش و پرورش گفت‌ عنایت ویژه دکتر رئیسی به مساله تربیت بود که شخصا مسائل را پیگیری می‌کرد و بسیار همراه بود. او تمام زندگی خود را برای خدا گذاشت و مردم و خدا برای او سنگ‌تمام خواهند گذاشت.

  |

  مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند

  مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند

  تهران (پانا) - رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت طبق قانون مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند و مدارس برای ارتقای جایگاه علمی و افزایش میانگین نمرات نهایی دانش‌آموزان باید اقدامات موثری را به انجام برسانند.

  |

  نظرات کاربران (1)