در حال بارگذاری ...
  
 • تجربه تدریس - هندسه

  در سالهای تحصیل، هندسه شیرین ترین درسی بود که می شناختم . آن زمان از هوش های چندگانه گاردنر هیچ اطلاعی نداشتم ولی تفاوت دانش آموزان در یادگیری هندسه برایم محسوس بود .

  بسمه تعالی

   

  در سالهای تحصیل،  هندسه شیرین ترین درسی بود که می شناختم . آن زمان از هوش های چندگانه گاردنر هیچ اطلاعی نداشتم ولی تفاوت دانش آموزان در یادگیری هندسه برایم محسوس بود . سال های بعد وقتی معلم شدم ، مشکلات دانش آموزان در درس هندسه انگیزه ای شد برای مطالعات و پژوهش پیرامون تفاوتهای فردی دانش آموزان و ایجادانگیزه یادگیری در دانش آموزان خصوصاً دانش آموزانی که از هوش های منطقی – ریاضی وفضایی کمتر بهره مندند ......

  در حال حاضر سعی می کنم با شیوه فعال تدریس کنم و برای هر مبحث از کتاب  روش تدریس یا شیوه ارزشیابی جدیدی ارائه دهم و هر روز پرانرژی تر، شاداب تر و سرحال تر و با مطالعه سر کلاس حاضر شوم .

   از شیوه های نوین یادگیری با موبایل ( m-learning) به صورت sms و  رایانامه(e-mail )و گفتگوی اینترنتی(chat) نیز برای رفع اشکال های دانش آموزان در زمان های غیر از زمان رسمی آموزش استفاده می کنم .روز اول سال تحصیلی شماره تماس و  آدرس e-mail به دانش آموزان ارائه می شود . البته  هنوز دانش آموزان ما استفاده از فناوری های جدید را در آموزش جدی نمی گیرند در هفته بیش از دو الی سه بار از این فرصت استفاده نمی کنند و معمولا فقط ده روز آخر ترم ترافیک این کار بالا است.


  یادگیری فعال، یادگیری اثربخشی است که فراگیر به طور فعال در عمل یاد گیری درگیر بوده و عمل یادگیری در کنترل خود او باشد .

  رویکردی ، رویکرد فعال است که :

  ·         دانش آموزان بطور فعال در فرایند یادگیری درگیر باشند.

  ·         فرایند یادگیری ازعلایق خواسته ها و ادراکات یادگیرندگان آغاز شود.

  ·         محیط یادگیری به نحوی سازمان می یابد که در آن یادگیری ”  فراگیر- محور“  جریان داشته باشد.

  ·         تجارب یادگیری باید به نحوی سازمان یابد که یادگیرنده را در روشن سازی و بیان نیازهایش کمک کند.

  ·         هرکسی بتواند براساس تجارب واطلاعات خود در یادگیری نقش مهمی ایفا کند.

  ·         معلم به همان اندازه از دانش آموزان یادبگیرد که هر دانش آموز از وی و سایردانش آموزان می آموزد.

  ·         استقلال یادگیرنده ، مهمترین رکن دریادگیری باشد.

  ·         مفیدترین ومتداولترین ابزاربرای بررسی میزان پیشرفت یادگیرنده ”ارزشیابی از خود“ باشد.

  ·         مسئولیت کنترل یادگیری باید بین یادگیرنده وعوامل خارجی(معلم،کتاب درسی،...) تقسیم شود.

  ·         نقش آموزش دهنده(معلم)یا هر عامل خارجی دیگر، فقط تسهیل کننده و قادرکننده دریادگیری باشد.

  ·         فرایند یادگیری مبدل به فرایند رشد و تکامل یادگیرنده گردد ."

   روش های ارائه شده در  سال جاری برای درس هندسه2 :

  صفحه 1 الی 21  همیاری             

  تمرین صفحه 14 با روش پرسش و پاسخ سقراطی در کلاس حل گردید.

  صفحه 22 الی 28 روش سخنرانی با ارائه پیش سازمان دهنده ( رویکرد فعال آزوبل)

  صفحه 31 الی 37 ابتدا به صورت مشارکتی مباحث ارائه شد سپس به صورت همتا ارزیابی ارزشیابی تکوینی انجام پذیرفت به این صورت که هر دانش آموز بغل دستی خود را مورد ارزیابی به صورت شفاهی قرار داد و به عکس.

  برای صفحه 38 الی 42 برنامه ریزی شده بود که کلاس در حیاط برگزار گردد و دانش آموزان با روبان و متر  (به جای خط کش و پرگار) در کف حیاط ترسیم ها را انجام دهند . ولی بارش باران  برنامه را تغییر داد و تدریس در کلاس انجام شد.

   

  از صفحه 46 الی 54  با توجه به نقش رنگ ها در ایجاد انگیزه قرار شد همگی برای شروع فصل دایره با دایره های رنگی به کلاس بیاییم. روش تدریس انتخابی برای این مبحث روش اکتشافی ( رویکرد برونر ) بود.

  از ........ 

  زهرا امیرآتشانی amiratashany3932@yahoo.com

  دبیر دبیرستان چهارده معصوم (ع) و امامت – منطقه4
  نظرات کاربران