در حال بارگذاری ...
  
 • شما چند لغت انگلیسی می دانید؟

  دوست دارید بدانید چند کلمه ی انگلیسی می دانید؟
   
  توضیح:
   
  شما سه مرحله پیش روی خود دارید. در مرحله ی اول 30 کلمه ظاهر می شود. هر کدام از آن ها را که معنی اش را می دانید، کنارش تیک بزنید. سپس در مرحله ی دوم، 100 کلمه ظاهر می شود که هر کدام را می دانید تیک بزنید. و در مرحله ی سوم، سن شما را و آن که آیا انگلیسی زبان اول یا دومتان است و ... پرسیده می شود. پس از کامل کردن آن ها. می توانید بفهمید چند کلمه بلدید....

  اینجا کلیک نمائید.
   
  مطالب مرتبط

  انگلیسی

  انگلیسی

      معرفی رشته  جمله مشهوریست ...

  |

  نظرات کاربران