در حال بارگذاری ...
  
 • خلاقیت

  این مطالب برای آن دسته از افرادی نیست که: نوگریز هستند(کسانی که از تازه گی متنفراند) کارمند یا معتقد به انجام فعالیت های خشک و پس رونده هستند. افرادی که ترسو هستند و از واقعیات فرار می کنند. کارهای یکنواخت را می پسندند. مخالف رؤیاپردازی هستند. این مطالب برای آن دسته از افرادی است که: عاشق تفریح و بازی ند و عاشق چیزهای جدید، شوخی هستند و ذهنی انعطاف پذیر دارند. دوست دارند آینده را ببینند. ایده های جسورانه و اعمال با شهامت را دوست دارند. دوست دارند تغییری ایجاد کنند. عاشق رؤیاپردازی هستند.

   

  قسمت اول- تعاریف و تبین اصل اول خلاقیت دانلود فایل (قسمت اول)
  قسمت دوم-اصول خلاقیت دانلود فایل (قسمت دوم)
  قسمت سوم-دانش حل مبدعانه ی یک مسأله دانلود فایل (قسمت سوم)
  قسمت چهارم-تکنیک ها و روش های پرورش خلاقیت (1) دانلود فایل (قسمت چهارم)
  قسمت پنجم- تکنیک های پرورش خلاقیت (2) دانلود فایل (قسمت پنجم)
  قسمت ششم- تکنیک های پرورش خلاقیت (3) دانلود فایل (قسمت ششم)
  قسمت هفتم- تکنیک های پرورش خلاقیت (4) دانلود فایل (قسمت هفتم)
  قسمت هشتم- تکنیک های پرورش خلاقیت (5) دانلود فایل (قسمت هشتم)
  قسمت نهم- تکنیک های پرورش خلاقیت (6) دانلود فایل (قسمت نهم)
  قسمت دهم-نوآوری و تصوّر خلاقانه دانلود فایل (قسمت دهم)
  قسمت یازدهم-متدهای نوابغ دانلود فایل (قسمت یازدهم)
  قسمت دوازدهم-خلاقیت آینده و آینده ی خلاق دانلود فایل (قسمت دوازدهم)
  قسمت سیزدهم-چگونه اھداف خود را مشخص کنیم؟ دانلود فایل (قسمت سیزدهم)
  قسمت چهاردهم- اصول خلاقیت آینده دانلود فایل (قسمت چهاردهم)
  مطالب مرتبط

  خلاقیت

  خلاقیت

    روشن است که خلاقیت را نمى توان با فشار ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. همان گونه که زارع نمى تواند جوانه را از دانه بیرون بیاورد، اما مى تواند شرایط مناسبى براى رشد دانه فراهم آورد. در مورد ...

  |

  ده اصل کلیدی آموزش در مدارس هوشمند

  ده اصل کلیدی آموزش در مدارس هوشمند

  1. مدیریت به جای مالکیت (اصل دسترسی) در روزگار جدید، داشتن اطلاعات، قدرت نیست. بلکه دسترسی به اطلاعات قدرت محسوب می شود. همه عملکردهای ما باید به گونه­ای ...

  |

  اصل آموزش و پرورش تعلیم و تربیت کودکان است

  اصل آموزش و پرورش تعلیم و تربیت کودکان است

  وزیر آموزش و پرورش گفت: اصل و اساس آموزش و پرورش برای فعالیت های تعلیم و تربیت کودکان است و در این رابطه کودکان ایرانی در مدرسه حضور دارند و تابع برنامه های مدارس هستند.

  |

  خلاقیت

  خلاقیت

  پایگاه اطلاع رسانی مدرسه نیوز، این امکان را فراهم نموده که شما عزیزان بتوانید با مراجعه به این قسمت، فایل های جدید در زمینه " خلاقیت " را دریافت و در صورت نیاز دانلود نمائید.

  |

  نظرات کاربران