در حال بارگذاری ...
  
 • تصویب «نحوه ارائه خدمات آموزشی‌ و تربیتی مدارس در دوره بیماری‌های فراگیر»

  وزیر آموزش و پرورش یک نیروی جهادی، بسیجی و تحول‌گراست که برای حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش برنامه و طرح دارد

  تهران (پانا) - یک کارشناس تعلیم و تربیت با اشاره به تصویب طرح‌های قابل اجرا در مدارس در دوره بیماری‌های فراگیر، گفت شورای عالی آموزش و پرورش بهترین و در دسترس‌ترین وسیله برای تهیه و تدوین مقررات و آئین‌نامه‌های مورد نیاز آموزش و پرورش برای رفع موانع و محدودیت‌هایی است که در مسیر رشد و پویای آن به وجود می‌آید.

  باقر امیری در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «شورای عالی آموزش و پرورش یکی از نهادهای اجتماعی و فرهنگی است که به تناسب فراگیر بودن تصمیمات آن در امر تعلیم و تربیت کشور، شکل گیری و ادامه فعالیت آن پشتوانه مردمی داشته و از ابتدا بر پایه نیات خیرخواهانه کسانی استوار بوده است که در تعالی و شکل گیری فرهنگ نقش ارزنده ای ایفا کرده اند. این شورا و کمیسیون های آن با قدمت بیش از یکصد ساله خود به عنوان اتاق فکر آموزش و پرورش همواره در راستای تعلیم و تربیت کشور گام های اساسی برداشته است.»

  وی با بیان اینکه شورای عالی، به‌ عنوان مرجع سیاست‌گذار در حوزه آموزش وپرورش کشور وظیفه دارد با تعیین خط‌ مشی‌های آموزشی، تصویب‌ برنامه‌های درسی و تربیتی، تصویب مقررات آموزشی، انضباطی، اجرایی مدارس و... بسترهای قانونی برای اجرای سیاست‌ها و در نهایت دستیابی به اهداف نظام آموزش‌ و‌ پرورش را فراهم آورد افزود: «بی‌تردید عرضه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش آموزان نیازمند تصویب مقرراتی است تا مجریان و دست‌اندرکاران نظام تعلیم و تربیت بتوانند در چارچوب قوانین و مقررات به ایفای مسئولیت خود بپردازند.»

  امیری بیان کرد: «ترکیب اعضای شورا و عضویت وزرای مختلف در آن نشان می دهد که باید در تصمیم گیری ها از نظرات دستگاه های مختلف که هر یک به نوعی با دستگاه تعلیم و تربیت در ارتباط و تاثیرگذار هستند، بهره گرفته شود. شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون تشکیل آن مرجع سیاستگذاری در حوزه آموزش و پرورش کشور است.»

  این کارشناس تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه وظیفه دبیرخانه شورا، پشتیبانی علمی، پژوهشی و‌ خدماتی متناسب با وظایف و مسؤولیت شورا، نظارت بر حسن اجرای مصوبات و توسعه ‌ارتباطات با مجریان و مردم است که در آئین‌نامه داخلی شورا هم مشخص شده است ادامه داد: «اعضای شورای‌ عالی آموزش و پرورش با هماهنگی نهادها و دستگاه های ذی نفع تعیین و با حکم رئیس جمهور منصوب‌ می‌شوند، مصوبات شورای عالی در حدود اختیارات قانونی آن برای مؤسسات ذیربط لازم ‌الاجرا است.»

  وی افزود: «وظیفه این شورا سیاستگذاری است نه اجرای قوانین و مقررات آموزشی و تربیتی؛ این وظیفه وزارت آموزش و پرورش است که اساسنامه ها، آئین نامه ها و... مصوب این شورا را با تهیه دستورالعمل های متناسب با موضوع مصوبه در سطح مدارس کشور اجرایی و عملیاتی کند.»

  کار شورای عالی آموزش و پرورش تهیه زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز آموزش و پرورش نیست بلکه وظیفه شورای عالی سیاستگذاری و تهیه و تدوین قوانین و مقرات لازم برای تسهیل روند تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم است

  امیری اضافه کرد: «بعد از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سعی شده است بسیاری از مصوبات این شورا بازنگری و اصلاح شود، برخی از مصوبات و قوانین و مقررات جدید آموزشی و تربیتی پس از طی کارهای علمی، پژوهشی و کارشناسی بر اساس سند تحول بنیادین بازنگری و یا تدوین و تصویب شده اند، مانند آئین نامه اجرایی مدارس، جدول دروس تحصیلی پایه های مختلف، اساسنامه پژوهش سراهای دانش آموزی، اساسنامه مدارس ورزش، برنامه زیر نظام های سند تحول بنیادین، آئین نامه گروه های آموزشی و تربیتی، آئین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، نحوه ارائه خدمات آموزشی‌ و تربیتی مدارس در دوره بیماری‌های فراگیر، آئین نامه و اساسنامه اردوهای دانش آموزی، اساسنامه مدارس عشایری و ... بسیاری از مصوبات دیگر که براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین، بازنگری و یا اصلاح شده اند.»

  این کارشناس تعلیم و تربیت تاکید کرد: «کار شورای عالی آموزش و پرورش تهیه زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز آموزش و پرورش نیست بلکه وظیفه شورای عالی سیاستگذاری و تهیه و تدوین قوانین و مقرات لازم برای تسهیل روند تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم است بنابراین سیاستگذاری با اجرا تفاوت اساسی دارد لذا در تمام جلسات شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی برگزار می شود، حدود یک ساعت قبل از وارد شدن به دستور اصلی جلسه، اعضای شورای عالی مسائل و مشکلات آموزش وپرورش را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادهای خود را برای رفع موانع و محدودیت های آن ارائه می کنند.»

  امیری گفت: «این شورا برای رفع موانع و محدودیت های نظام تعلیم و تربیت همیشه مطالبه‌گر طرح‌ها و برنامه هایی کارشناسی از وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذی نفع بوده است تا با بررسی و کار کارشناسی بر روی آن ها و تدوین و تصویب آئین نامه، اساسنامه و... مورد نیاز آموزش و پرورش بتواند باری از روی دوش آن بردارد. بسیاری از طرح و برنامه هایی که اکنون به عنوان مصوبه در آموزش و پرورش در حال اجرا هستند از تذکرات و پیشنهادهای اعضای شورای عالی آموزش و پرورش در جلسات آن نشات گرفته اند.»

  وی یکی دیگر از وظایف این شورا را نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن برای حصول اطمینان از اجرای مطلوب و مطابق با انتظارات پیش بینی شده، شناسایی نقاط قوت، موانع، محدودیت ها، نارسایی ها و مشکلات اجرای مصوبات، جلوگیری از انحراف مصوبات در مسیر اجرایی شدن و ارائه راه حل های اصلاحی برای کمک به بر طرف کردن مسائل و مشکلات اجرایی و بازنگری و اصلاح مصوبات به عنوان مهم ترین اهداف نظارتی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش دانست.

  این کارشناس تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه گزارش های نظارتی پس از تجزیه و تحلیلی که توسط مدیریت نظارت و ارزشیابی دبیرخانه این شورا انجام می شود؛ مصوباتی که نیازمند اصلاح و بازنگری هستند را مشخص کرده و برای بررسی، اصلاح و یا بازنگری در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار می گیرند افزود: «اگر در اجرای مصوبات شورای عالی در مرحله اجرا مغایرتی دیده شود آن را احصاء کرده و برای برطرف کردن آن ها به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود. این وزارت خانه پس از رفع موانع اجرای مصوبات، گزارش آن را در صحن علنی شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می کند.»

  امیری خاطرنشان کرد: «گروه های نظارتی که از طرف این شورای به آموزش و پرورش استان ها اعزام می شوند نقاط قوت و ضعف و آسیب های اجرای مصوبات شورای عالی را شناسایی کرده، راهکارهای پیشنهادی مجریان را برای رفع آنها اخذ و برای بررسی و کار کارشناسان بیشتر بر روی آنها به دبیرخانه این شورا ارائه می کنند.»

  وی با تاکید براینکه شورای عالی آموزش و پرورش یکی از منظم ترین شوراهای عالی در کشور است که جلسات آن بر اساس برنامه سالانه ای که تهیه و پیش بینی شده است خبر داد این جلسات با دستور کار مشخص و با حضور وزیر آموزش و پرورش و سایر اعضای آن هر دو هفته یک بار تشکیل می شود.

  این کارشناس تعلیم و تربیت یکی دیگر از وظایف دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش را پشتیبانی علمی و پژوهشی از طرح ها، برنامه ها و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که همه مصوبات این شورا دارای پیوست پژوهشی هستند و این مصوبات براساس کاربست ها و یافته های آن ها تهیه و تدوین می شوند.

  امیری ادامه داد: «یکی از وظایف کمیته پژوهشی دبیرخانه این شورا بررسی و اعلام نیازهای پژوهشی این شورا و پشتیبانی علمی و پژوهشی از مصوبات آن است؛ برای تهیه و تدوین سند تحول بنیادین آموزش وپرورش حدود 70 پژوهش انجام شده است که همه آن ها در مرکز اسناد دبیرخانه این شورا موجود است.»

  همه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش براساس قانون تشکیل آن انتخاب و منصوب می‌شوند

  وی عنوان کرد: «همه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش براساس قانون تشکیل آن انتخاب و منصوب می شوند، در انتخاب اعضای شورای عالی یک فرد و یا شخص خاصی نمی تواند اعمال نظر کند بلکه بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در قانون تشکیل آن انتخاب و منصوب می شوند.»

  این کارشناس تعلیم و تربیت بیان کرد: «به دلیل حساسیت آموزش و پرورش در جامعه، فراگیر بودن دوره های متعدد تحصیلی، تعداد دانش آموزان و نیروی انسانی این دستگاه مهم ترین وزارتخانه کشور است به همین دلیل وجود شورایی با ماموریت و وظایف مختلف و مکانی برای تفکر، اندیشه، تصمیم گیری و تصویب مقررات و برنامه ها ضروری بود و در همان زمان شخصیت های مهمی همچون دکتر حبیبی، پرورش، دکتر اکرمی، شهید رجایی و شهید باهنر عضو شورا بودند.»

  به گفته وی این شورا برای اینکه روند آموزش و پرورش در دوران کرونا دچار وقفه نشود مصوبه «نحوه ارائه خدمات آموزشی‌ و تربیتی مدارس در دوره بیماری‌های فراگیر» را پس از بررسی های کارشناسی و پژوهشی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، تصویب کرد تا چراغ آموزش و پرورش خاموش نشود.

  امیری تاکید کرد: «اعضای این شورا هیچگاه خود را جدا از معلمان و فرهنگیان ندانسته، همیشه در جلسات این شورا مطالبه گر مسائل مختلف آموزش و پرورش هستند، مواردی که توسط اعضای شورای عالی مطرح می شود پس از جمع بندی در اختیار دستگاه هایی که باید در مورد آن ها اقدامی انجام دهند گذاشته می شود.»

  این کارشناس تعلیم و تربیت افزود: «اعضای شورای عالی آموزش و پرورش در دوران کرونا با حضور در مدارس و برگزاری وبینارهای علمی و آموزشی سعی کرده اند به جریان آموزشی و تربیتی مدارس کمک کنند و هدف هم همین است که باری از روی دوش آموزش و پرورش برداشته شود نه اینکه باری بر آن بیفزاییم.»

  وی خبر داد: «رئیس جمهور رئیس شورای عالی آموزش و پرورش است و به دلیل نقش مهم رئیس جمهور در دولت و حضور وی به لحاظ علمی، فرهنگی، اقتصادی و اثربخشی در تعلیم و تربیت کشور، یک فرصت مغتنم برای نظام تعلیم و تربیت کشور است و الحمدالله بعد از گذشت 10 سال رئیس جمهور در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش حضور پیدا کردند و این خود نوید بخش توجه و اولویت آموزش و پرورش در برنامه های دولت دکتر رئیسی است، وزیر آموزش و پرورش با تعامل و ارتباطی خوبی که با دولت سیزدهم دارد ان شاء الله زمینه ساز حضور بیش از پیش رئیس جمهور در جلسات شورای عالی باشند.»

  آموزش و پرورش به تنهایی توان اداره این دستگاه عظیم و طویل را ندارد

  وی با بیان اینکه در سند تحول بنیادین برخی از دستگاه ها را ملزم به همکاری با آموزش و پرورش برای ایجاد تحول بنیادین در آن کرده است گفت: «آموزش و پرورش می تواند به استناد آن ها از سایر دستگاه ها و نهادها درخواست کمک و همکاری کند. آموزش و پرورش به تنهایی توان اداره این دستگاه عظیم و طویل را ندارد، باید سایر دستگاه ها و نهادها به کمک آن بیایند، در کشورهای دیگر دستگاه ها، سازمان ها و شهرداری ها یک پای ثابت آموزش و پرورش هستند که برای رفع نیازهای آن تلاش می کنند. باید فرصت لازم را به آموزش و پرورش برای نفس کشیدن و خلق ایده، تفکر خلاق و مبتکرانه داده شود که بتواند همراه و همگام با تحولات محیطی گام بردارد نه اینکه دغدغه های غیر آموزشی و پرورشی آن را فرسوده کند.»

  به گفته امیری این شورا بهترین و در دسترس ترین وسیله برای تهیه و تدوین مقررات و آئین نامه های مورد نیاز آموزش و پرورش برای رفع موانع و محدودیت هایی است که در مسیر رشد و پویای آن به وجود می آید. استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی آموزش و پرورش و دستگاه‌های عضو آن، می‌تواند بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش را با تهیه و تدوین قوانین و مقررات بروز و متناسب با شرایط و مقتضیات نظام تعلیم و تربیت بر طرف کند.

  برای موفقیت آموزش و پرورش و رفع موانع و چالش‌های آن چاره ای جز همراهی، همدلی و همکاری ملت، مجلس و دولت نیست

  این کارشناس تعلیم و تربیت ادامه داد: «برای موفقیت آموزش و پرورش و رفع موانع و چالش‌های آن چاره ای جز همراهی، همدلی و همکاری ملت، مجلس و دولت نیست، این سه ضلع اصلی ترقی، توسعه و مشارکت در آموزش در پرورش هستند که تفاهم آنها با همدیگر باعث جهش و پیشرفت آموزش و پرورش خواهد شد. وزیر جدید آموزش و پرورش یک نیروی جهادی و بسیجی و تحول گراست که برای حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش برنامه و طرح دارد. اساس تعاملات درست و منطقی برای موفقیت و سربلندی آموزش و پرورش، همراهی، همدلی، حفظ آرامش و ایجاد محیطی امن و مناسب برای فعالیت نیروها و دوری از ایجاد تنش و چالش در آن است.»

  وی در پایان نیز بیان کرد: «به هر حال دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش از مجریان، فرهنگیان، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت دعوت می کند، پیشنهادها و نظرات خود را پیرامون طرح ها، برنامه ها و مصوبات این شورا از طریق سایت شورای عالی آموزش و پرورش به نشانی: www.sce.ir و پست الکترونیکی (ایمیل) ravabet.sce@medu.ir ارسال کنند.»
  نظرات کاربران