در حال بارگذاری ...
  
 • شیوه‌نامه مدیریت و ارائه خدمات سوادآموزی در قالب «سوادآموزی مدرسه‌محور»

  تهران (پانا) - سازمان نهضت سوادآموزی، شیوه‌نامه مدیریت و ارائه خدمات سوادآموزی در قالب «سوادآموزی مدرسه‌محور» را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، ابلاغ کرد.

  سازمان نهضت سواد آموزی، شیوه نامه مدیریت و ارائه خدمات سوادآموزی در قالب «سواد آموزی مدرسه محور» را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، ابلاغ کرد.

  بر این اساس؛ بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت مدارس در شتاب بخشی به سوادآموزی، بهبود و تقویت فرآیندهای آموزشی و نظارتی سوادآموزی، بسترسازی برای سوادآموزی تقاضا محور، تسهیل دسترسی بی سوادان و نوسوادان به موقعیت های آموزشی و تقویت رویکرد سوادآموزی جامعه محور از جمله اهداف طرح «سواد آموزی مدرسه محور» است
  نظرات کاربران