در حال بارگذاری ...
  
 • اگر هدف این است که بچه‌ها به توانایی چهارگانه دست یابند باید خیلی زودتر و با حجم بیشتری آموزش دهیم

  تهران (پانا)‌ - مشاور علمی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد که اگر هدف این است که بچه‌ها به توانایی چهارگانه دست یابند باید خیلی زودتر و با حجم بیشتری آموزش دهیم و حتی در پاره ای موضوعات درسی به موازات زبان مادری، دروس را به زبان خارجی هم بیاموزند.

  محمود امانی طهرانی، مشاور علمی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در برنامه پرسشگر با بیان اینکه رویکرد یعنی تکلیف خود را با زبان خارجی به روشنی مشخص نکرده ایم گفت: «نمی‌دانیم که بالاخره می‌خواهیم بچه‌ها زبان را در حد معینی بیاموزند یا خیر. بزرگترین ابهام ما چالش در همین سیاست گذاری‌های کلان است. مردم نیز در چند لایه بایکدیگر در این باره تفاوت دارند.»
  او ادامه داد: «مسائل فرهنگی، اندیشه‌ها، تفکر و مسائل سیاسی و ارتباطات بین المللی با یکدیگر پیوند دارند و مهم است که یک سیاست گذاری روشن داشته باشیم. گروهی کاملا موافق و گروهی کاملا مخالف زبان خارجی آموزی اند و دلایلی خود را دارند. این امر باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و حل شود.»
  مشاور علمی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه شبکه کودک و شبکه امید را در رسانه ملی داریم و اگر سیاست کشور، زبان‌آموزی باشد پخش نسخه زبان اصلی برخی برنامه‌ها به توسعه زبان آموزی کمک می‌کند افزود: «درسه پایه متوسطه اول دو زنگ زبان داریم اما در متوسطه دوم بسته به رشته‌ها و شاخه‌های تحصیلی متفاوت است. می‌شود ساعات زبان آموزی را محاسبه کرد اما حدود 300 تا 500 ساعت است و نباید بیش از این باشد.»
  او با اشاره به اینکه رشد فراگیری زبان به بستر کاربردی آن نیز بستگی دارد گفت: «وقتی در جامعه این بستر صفر است و بچه‌ها در تعامل و مواجهه با زبان خارجی قرار نمی‌گیرند، فراگیری زبان نیز تحت الشعاع است.»
  او با اشاره به اینکه سن شروع زبان آموزی ما بسیار دیر است گفت: «اگر هدف این است که بچه‌ها به توانایی چهارگانه دست یابند باید خیلی زودتر و با حجم بیشتری آموزش دهیم و حتی در پاره ای موضوعات درسی به موازات زبان مادری، دروس را به زبان خارجی هم بیاموزند.»
  امانی درباره وجود11 هزار و 500 آموزشگاه زبان خارجی گفت: «خواست عمومی مردم با نقشه سیاست گذاران کشور تطابق ندارد. مردم برای رسیدن به خواسته خود زمان و بودجه صرف می‌کنند. در مدرسه تنها زبان تدریس نمی‌شود اما هنگامی که فردی به آموزشگاه می‌رود و وقت کافی هم می‌گذارد یک بسنه آموزشی به دست داشته و خروجی بهتری دارد. کسانی به آموزشگاه می‌روند که طالب یادگیری اند. کاری که اکنون کرده ایم هم خیلی با حذف زبان از مدرسه تفاوتی ندارد و 60 ساعت آموزش در طول یک سال با ترم یک و نیم ماهه یک آموزشگاه برابری می‌کند.»
  مشاور علمی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: «بیشترین کاهش ساعات آموزش در نظام آموزشی جدید، مربوط به زبان خارجی و علوم تجربی بوده است و اولویت به بخش‌های دیگری رفته است.»
  او با بیان اینکه عربی با انگلیسی متفاوت است و تکلیف عربی بر خلاف انگلیسی روشن است گفت: «سه نوع نگاه و رویکرد وجود دارد. نخست آموزش مبتنی بر قواعد، دوم ارتباط با جامعه عرب زبان و نوع سوم عربی، زبان قرآن و دین است که مدنظر ماست تا بچه ها احادیث و آیات قرآن را درک کنند. اکنون تکلیف در این زمینه روشن است. نوع کتاب‌های جدید دیگر عربی حوزوی نیست. اصل کار عربی، آموزش به عنوان زبان قرآن است که البته در کنکور با چالش مواجه است و به معنای قبل کنکور پذیر نخواهد بود.»
  مشاور علمی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینکه نماینده مجلس در اجلاس بین المللی شرکت می‌کند و زبان خوبی ندارد و احساس خودباوری اش را از دست می‌دهد و تصور می‌کند آموزش مدرسه ای کفایت نمی‌کند و دنبال حذف آن میرود که این آدرس دهی غلط است گفت: «با حذف کامل آموزش زبان از مدارس مخالف ام اما باید با گونه‌های مختلفی زبان خارجی را تقویت کرد باید این ذهنیت را از بین برد که زبان خارجی یادگرفتن به معنای تهاجم فرهنگی است. زبان فارسی هم آسیب نمی‌بیند به شرط آنکه خوب عمل کنیم.»
  او افزود: «فضای آموزش های غیررسمی باز است. مردم ایران امروز از ناحیه ضعف فراوان زبان انگلیسی دارند لطمه می‌خورند و نمی‌توانند حرف خود و پیام انقلاب اسلامی را به خوبی منتقل کنند. این ضعف در بخش‌های مختلف اثرگذار است.»
  امانی درباره زبان فارسی گفت: «باید دو فرصت را ایجاد کنیم که اکنون کوتاهی می‌کنیم. یک مورد پیش دبستانی است که باید در مناطق دو زبانه فراگیر و اجباری و باید بسته‌های آموزشی ویژه داشته باشد، اکنون نوعی بی عدالتی را شاهدیم. باید پیش دبستانی بسیار جدی گرفته شود. دوم آنکه در کل کشور موضوع زبان فارسی در کنار ارزشیابی توصیفی، حالت ارزشیابی وتویی پیدا کند.»
  مشاور علمی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: «اما در باب آموزش انگلیسی اجبار به همگان غلط است و طبق سندتحول زبان خارجی جزو دروس نیمه تجویزی و به تنهایی کار آموزش و پرورش نیست. باید به این خواسته احترام بگذاریم. اگر نقش رسانه ملی بیشتر از آموزش و پرورش نباشد کمتر از ما نیست.»
  او با اشاره به اینکه امروز زبان انگلیسی به زبان بین المللی تبدیل شده است گفت: «ما می‌توانیم حق خود را به وسیله این توانش زبانی از دنیا بگیریم و به عنوان ابزاری از آن استفاده کنیم. ضمن آنکه تولیدات بومی و ایرانی خوبی هم در این زمینه دارم.»
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران