در حال بارگذاری ...
  
 • کتابخانه های شهر جلفا-استان آذربایجان شرقی

  نام کتابخانه تلفن آدرس
  میرزا طاهر خوشنویس 041-42022028 شهرستان جلفا،خ شهید رجایی،داخل پارک شهر 
  شهید صمد زاده 041-42082365 شهرستان جلفا،سیه رود،خ امام خمینی،روبروی پارک شهر
  سیار پیک فرهنگ 0914-8069240 شهرستان جلفا،کتابخانه مادر:هادیشهر،خ امام
  خمینی،خ شهید مطهری غربی،کتابخانه فرهنگ
  فرهنگ  041-23042309 شهرستان جلفا،هادیشهر،خ مطهری غربی،جنب ثبت احوال
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران