در حال بارگذاری ...
  
 • هوشمندسازی در مدارس غیردولتی مورد تاکید است

  معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده گفت: هوشمندسازی مورد تاکید مدارس غیردولتی است.

  فرشته حشمتیان در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا و در پاسخ به این پرسش که وضعیت هوشمندسازی در مدارس غیر دولتی چگونه است؟ اظهار کرد: هوشمندسازی مورد تاکید مدارس غیردولتی است.
  رییس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده افزود: در بررسی هایی که در سطح مدارس غیردولتی داشته ایم، هوشمندسازی به مراتب خیلی بیشتر از مدارس دولتی پیش رفته است.
  معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هوشمندسازی در مدارس غیردولتی به نحو مطلوبی انجام می شود، خاطرنشان کرد: بازدیدهای بسیاری از مدارس انجام داده ام و هوشمندسازی به نحو مطلوب انجام می شود و بسیاری از مدارس هوشمندسازی را اجرا کرده و بخشی هم که انجام نداده اند در حال اقدام هستند که فکر می کنم در این موضوع یک سبقت خوبی در بین مدارس غیردولتی ایجاد شده است.
  نظرات کاربران