در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس فوتبال باقرشهر-استان تهران

   

  جنسیت نام مدرسه نام موسس تلفن آدرس
  پسرانه راه آهن باقرشهر رضا لک آبادی 0919-2415458 باقرشهر،خ یادگار امام،ورزشگاه ایثارگران
  پسرانه عطرسیب علی محمد اسدی 0912-5091932 باقرشهر،خ یادگار امام،ورزشگاه ایثارگران
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران