در حال بارگذاری ...
  
 • اردوگاه های دانش آموزی استان گلستان

   

  نام اردوگاه آدرس توضیحات
  اردوگاه شهید چمران  22 کیلو متری گنبد کاوس جاده گرگان آزاد شهر اردوگاهی به مساحت 405 هکتار
  اردوگاه آشوراده 6 کیلو متری بندر ترکمن اردوگاهی به مساحت 4/5 هکتار
  اردوگاه شهید بهشتی 13 کیلو متری رامیان جاده رامیان شاهرود اردوگاهی به مساحت 2 هکتار
  اردوگاه توسکا ستان 14/5 کیتو متری گرگان جنب روستای توسکاستان اردوگاهی به مساحت 4/5 هکتار
  اردوگاه شهید فهمیده  1 کیلو متری مینو دشت تپه پیشاهنگی بعد از پل سنگی اردوگاهی به مساحت 4/5 هکتار
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران