در حال بارگذاری ...
  
 • پایگاه های اسکان موقت فرهنگیان در استان زنجان

   

  نام پایگاه نشانی تلفن
  اداره آموزش وپروش خرمدره خ امام خمینی 024-35525054
  آموزش وپرورش شهرستان ابهر خ امام خمینی 024-35222335
  خانه معلم افشار جنب بانک ملی روبروی پارک معلم 024-34822445
  خانه معلم بزینه رود میدان معلم 024-34623440
  خانه معلم ماهنشان روبروی اداره آموزش وپرورش 024-3622225
  خوابگاه بنت الهدی خ کمربندی 024-34227755
  خوابگاه مرکزی تربیت خ معلم شهرآببر 024-32822688
  دبیرستان استاد شهریار شهر زرین آباد 024-31722213
  دبیرستان استاد شهریار شهر نیک پی 024-32623300
  شهید مطهری میدان جانبازان هنرستان شهید مطهری 024-33771575
  مدرسه شهید مدنی جاده قیدار 024-35822606
  مدیریت آموزش وپرورش میدان خیابان طالقانی 024-35222335
  ناحیه 2هنرستان شهید مطهری میدان جانبازان 024-33751575
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران