در حال بارگذاری ...
  
 • اجرای طرح رشته کارودانش ضمیمه در مدارس شاهد برای نخستین بار

  مدیرکل امورشاهد وایثارگران وزارت آموزش وپرورش گفت: این طرح با هدف توسعه رشته های فنی وحرفه ای وکارودانش در تعدادی از مدارس وبا آموزش مهارتها اجرا می شود.

  محمدرضا رزاقی در نشست شورای معاونین در استان کهگیلویه و بویراحمدگفت: اجرای طرح رشته کارودانش ضمیمه با اولویت مهارت آموزی در رشته های بومی در مدارس شاهد ایجاد می شود.

  وی از اجرای طرح خودارزیابی مدیران در مدارس شاهد خبرداد وگفت:در این طرح با محوریت حمایت گرایانه در امور مدرسه  مدیر براساس شاخص های معین خود ارزیابی می شود.

   مدیرکل امورشاهد وایثارگران وزارت آموزش وپرورش گفت:کیفیت بخشی در مدارس شاهد زمانی محقق می شود که مدرسه به محیطی جذاب برای حضور دانش آموز فراهم شود.

  وی گفت: حدود 70درصد دانش آموزان مدارس شاهد تابع شرایط خاص طرح شاهد هستند.

  محمدرضا رزاقی گفت: ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در جامعه و مدارس شاهد وایثارگران  دواولویت ویژه این اداره کل است
  نظرات کاربران