در حال بارگذاری ...
  
 • جزییاتی از فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

  مدیر کل متوسطه اول و مسئول کمیته فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، جزییاتی از فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس را تشریح کرد.

   

  عظیم محبی مدیر کل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش و مسئول کمیته، فرآیندانتخاب و انتصاب مدیران مدارس، توضیحاتی در زمینه چگونگی این فرآیند ارایه داد.

  وی گفت: این موضوع حدود 3 ماه قبل با فراخوان نظرخواهی از همکاران توسط وزیر آموزش و پرورش مطرح شد، ایده اصلی این موضوع این است که سامانه ای طراحی شود تا فرهنگیانی که داوطلب مدیریت مدرسه هستند بتوانند در این سامانه ثبت نام نمایند. همکاران فرهنگی با ارایه نظرات خود با این ایده اعلام موافقت کرده و این حرکت را گامی در جهت شایستگی گزینی مدیران مدارس تلقی کردند.

  محبی گفت: در مرحله اول پس از تحلیل نظرات همکاران، کمیته ای از نمایندگان معاونت های مختلف وزارت آموزش و پرورش  تشکیل شد و فرآیند این کار به صورت زیر موردبررسی قرار دادند:

  • تشکیل کمیته انتخاب و انتصاب در مناطق آموزش و پرورش جهت مشخص کردن مدارسی که نیاز به مدیر دارند.
  • اطلاع رسانی به فرهنگیان جهت مراجعه به سامانه جهت مطلع شدن از شرایط احراز مدیریت.
  • اعلام داوطلبی در سامانه پس از مطالعه شرایط احراز مدیران در هر دوره تحصیلی .
  • تکمیل سوابق پرسنلی و عملکردی در سامانه و مشاهده امتیاز خود پس از تأیید کمیته.
  • برگزاری آزمون برای همکاران داوطلب مدیریت پس از مراحل اداری و قانونی .
  • مصاحبه از افرادی که 30 درصد نمره را درآزمون کسب کرده باشند.

   

  مسئول کمیته فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در ادمه گفت: افراد کاندیدا در سه مرحله امتیازاتی را کسب خواهند کرد که این امتیازات، برای سوابق پرسنلی وعملکردی 200 امتیاز، برای آزمون 200 امتیاز و برای مصاحبه 400 امتیاز درنظرگرفته شده است. سرفصل های آزمون از سند تحول، آیین نامه اجرایی مدارس، اصول راهنمایی و مشاوره و مدیریت خواهد بود که  منابع آن در سامانه قرار داده خواهد شد.

  وی درباره وضعیت فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس گفت، پیش نویس بخشنامه جهت ابلاغ آماده شده و دراین بخشنامه پیش بینی شده است که در سال اول در مراکز استانی این روش عملیاتی شود.
  نظرات کاربران