در حال بارگذاری ...
  
 • شیوه های جذاب کردن تکلیف شب

   

  ۱_ تغییر دادن
  در یک شکل از اشکال، تصویری از تصاویر موضوع درسی، بخشی از نوشته های یک متن، در راه حل یک مسئله و .....
  تغییری توسط معلم ایجاد شود.

  گاه در این باره می توان از دانش آموز خواست خود در موضوع تغییر ایجاد کند و اثر آن را بررسی نماید.

  ۲_حذف کردن
  عبارتی از یک مسئله را در درس ریاضی یا علوم یا فارسی و یا .....توسط معلم برداشته می شود و از فراگیر خواسته می شود آن را کامل کند.
  مثلا معلم حشره ای را رسم می کند اما برای آن شاخک قرار نمی دهد.
  یا مسئله ای در درس ریاضی می نویسد اما پرسش پایانی مسئله را ارائه نمی کند.

  ۳_ طراحی کردن
  برای حل یک مسئله،رخ دادن واقعه ای در یک درس یا موضوع، رسم جداول، اثبات یک موضوع ، مشاهده یک پدیده،
   دانش آموز طرح علمی ارائه کند یا نقاشی نماید.


  ۴_ آزمایش کردن
  برای اثبات یک موضوع دانش آموز اقدام به انجام یک آزمایش یا طرح آزمایش کند.

  ۵_ مشاهده کردن
  به کار رفتن همه ی حواس در جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش به کلاس درس
  معلم از دانش آموزان می خواهد که از نزدیک به مشاهده ی فرایند ساخت یک محصول یا بازدید از آثار تاریخی و یا دیدن لانه ی یک پرنده و یا دیدن بارش باران و یا ....... بپردازند و نتیجه را طی گزارش کتبی یا شفاهی به کلاس ارائه دهند.
  نظرات کاربران