در حال بارگذاری ...
  
 • حمایت دولت منافاتی با مردمی بودن سوگواره بین المللی عبرات ندارد

  معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش معتقد است سوگواره بین المللی عبرات به نقش حمایتی و تسهیل گرانه دولت نیاز داشته و این جنبه منافاتی با مردمی بودن این رویداد فرهنگی و هنری ندارد.

  مهدی فیض با اشاره به ضرورت ها در برگزاری سومین سوگواره بین المللی عبرات، گفت: اربعین نظیر بسیاری از آموزه های دینی هم باید جنبه تبلیغ و ترویج حاکمیتی داشته و هم از پشتوانه مردمی برخوردار باشد. این دو جنبه، مکمل یکدیگر هستند و هریک به تنهایی کفایت نمی کنند. 
   
  وی افزود: اساسا وقوع انقلاب اسلامی بر این ایده مبتنی بود که همه ارزش های دینی را در قالب حمایت های حاکمیتی هم دنبال کنیم. به شرط آن که جنبه تحمیلی به خود نگیرد. 
   
  رئیس سازمان دانش آموزی همچنین خاطر نشان کرد: حمایت دولت و نقش تسهیل گری آن در رویدادی مثل سوگواره بین المللی عبرات نیاز است. اما مهم تر از آن جنبه نمادینی اربعین حسینی است. هنر نیز خود یک نماد است. بنابراین باید مراقب باشیم که اربعین را در هنر چندان نمادین هم بازتاب ندهیم. 
   
  وی ادامه داد: در واقع اگر نمادها مخاطب را به پیام اصلی رهنمون نکنند تاثیرگذار نخواهند بود. امام حسین (ع) قیام کردند تا مردم را از جهالت نجات داده و به آن ها کمک کنند تا اسلام حقیقی را از اسلام های تحریفی که معاویه و یزید دنبال می کردند، تمیز بدهند. 
   
  معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با اشاره به یک ضرورت در انتقال پیام عاشورا و اربعین بیان کرد: عاشورا مبتنی بر این پیام تشخیص سره از ناسره است. بنابراین هنر اربعین نیز باید اینطور باشد. در غیر این صورت اگر مثلا صرفا کلمات و واژه های مذهبی به خط خوش نوشته شوند و نامش را هنر دینی بگذاریم حال آن که متنهی به پیام نباشند، این هنر تاثیرگذار نخواهد بود. 
   
  وی گفت: اگر فرهنگ عاشورا در هنر منتقل شود، ابزار هنر، بهترین و کارآمد ترین ابزار خواهد بود و ورود دولت که یک مفهوم عام است، نیز تعارض و منافاتی با جنبه خودجوش و مردمی بودن یک رویداد نظیر سوگواره بین المللی عبرات نخواهد داشت. 
   
  گفتنی است سومین سوگواره بین المللی عبرات توسط کمیته فرهنگی-آموزشی ستاد مرکزی اربعین به دبیری حامد نگارش در 9 بخش هنری آذر و دی ماه امسال برگزار می شود.
  نظرات کاربران