در حال بارگذاری ...
  
 • پارک علم و فناوری استان البرز

  ردیف نام مرکز آدرس پایگاه تلفن آدرس
  1 مرکز رشد واحدهای فناوری  پارک علم و فناور ی صنعتی آب و برق www.imreir 0261-3304241 کرج مهرشهر بلوار امام خمینی نبش خیابان بوستان نرسیده به کاخ شمس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
  2 پارک علم و فناوری صنعت آب و برق وزارت نیرو www.iestp.com 0261-3314174 کرج مهرشهر بلوار امام خمینی نبش خ بوستان پارک علم و فناری صنعت آب و برق
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران