در حال بارگذاری ...
  
 • پارک علم و فناوری استان کرمان

  ردیف نام مرکز آدرس پایگاه تلفن آدرس
  1 پارک علم و فناوری استان مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان www.ictac.ir 0341-2225300 کرمان خ احمدی غربی استانداری سابق جنب پارک نشاط خ استانداری
  2 مرکز رشد واحدهای فناوری مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان www.kermanincubators.org 0341-4155001 کرمان،خ شهید کامیاب خ ابوحامد سایق جنب یخدان مویدی
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران