در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 22 تهران

  جنسیت مقطع نام نوع نشانی تلفن
  پسرانه متوسطه دوره دوم آفرینش غیردولتی 35 متری گلها-خیابان شهید مختاری 44701277 44705597
  پسرانه متوسطه دوره دوم اندیشه   بلوار دهکده- پشت پمپ بنزین 44712236 44712687
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید اندرزگو   35متری گلها- بنفشه یازدهم 44715860 44717766 44724433
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید باقری   انتهای اتوبان همت-شهرک شهید باقری 44731009
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید همت   انتهای اتوبان همت-شهرک شهید باقری 44730897
  پسرانه متوسطه دوره دوم فراست غیردولتی 35 متری گلها – بنفشه یازدهم 44702071
  پسرانه متوسطه دوره دوم نور هدایت   شهرک پیکانشهر 44197100
  پسرانه متوسطه دوره دوم کمال   بلوار دهکده -سه راه زیبادشت بالا-خیابان میر نظامی 44709750
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران