در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش شهرستان های استان اردبیل

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه هنرستان امام خمینی (ره)   اردبیل- شهرستان گرمی  
  پسرانه کاردانش علم و صنعت   اردبیل- شهرستان اصلاندوز-پشت جایگاه CNG شهرداری 045-32742870 045-32743362
  پسرانه هنرستان/کاردانش خوارزمی   اردبیل-شهرستان اصلاندوز- روستای آق قباق 0914-3587932 
  پسرانه هنرستان کشاورزی   اردبیل- شهرستان بیله سوار  
  پسرانه هنرستان امام خمینی دولتی اردبیل- شهرستان جعفرآباد بالاتر از پمپ بنزین جنب سیلوی تعاون روستایی 045-32884494
  دخترانه هنرستان ولایت   اردبیل-شهرستان اصلاندوز- محله قره قباق 045-32743168
  دخترانه هنرستان/کاردانش نرگس   اردبیل- شهرستان بیله سوارخیابان فرهنگیان 045-32822277
  پسرانه هنرستان اندیشه شریف غیردولتی اردبیل شریعتی کوچه اسلامی 3 کوچه شهید نصیری 045-33239564
  نظرات کاربران