در حال بارگذاری ...
  
 • استمرار طرح 6 ساعت تدریس مدیران و معاونان مدارس

  رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات گفت: براساس تصمیم کمیته برنامه ریزی استان ها ،اجرای طرح 6 ساعت تدریس مدیران و معاونین مدارس همانند سال های قبل ادامه دارد.

  به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اسفندیار چهاربند با اشاره به موضوع 6ساعت تدریس مدیران و معاونین مدارس، اظهار کرد: طی 4 سال اخیر شیوه نامه ای به استان ها، با هدف استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی موجود و سازمان دهی سایر عوامل آموزشی، تحت عنوان سامان دهی نیروی انسانی و توسعه سنواتی ابلاغ شده است.

   

  وی افزود: باید همواره تلاش کنیم نیاز آموزش وپرورش به نیروی انسانی مدیریت شود تا از امکانات موجود، حداکثر بهره برداری حاصل گردد.

  چهاربند تفویض اختیار به استان ها برای استفاده از ظرفیت مدیران و معاونین در امر تدریس را یکی از راهکارهای ارائه شده دانست و تصریح کرد: با ارائه این راهکار، بخشی از نیاز نیروی انسانی تأمین می شود، همچنین مهارت ها و شایستگی های آموزشی و تدریس مدیران و معاونین، تقویت و به روز می شود و علاوه برآن، مدیران و معاونین با تعامل بهتر با معلمان به درک بهتری از شرایط کلاس درس و روش های نوین تدریس و فرآیند یادگیری – یاددهی بهره مند می شوند.

   

  رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات، تدریس 6 ساعته مدیران و معاونین، در 4 سال اخیر را از اختیارات کمیته برنامه ریزی استان عنوان و خاطرنشان کرد: در راستای سیاست های جدید وزارت آموزش وپرورش و براساس بخشنامه تفویض اختیار امور مالی وسرمایه انسانی که اخیراً به استان ها ابلاغ شده است، مبنی بر تفویض اختیار به استان ها؛ در سال تحصیلی 97-96 در پیوست 2 آن موضوع 6 ساعت تدریس مدیران و معاونین همچون سال های قبل به استان ها تفویض شده است و طبق بند 6 بخشنامه، تصمیم گیری درخصوص تدریس مدیران و معاونین برعهده کمیته برنامه ریزی استان است.

   

  وی افزود: استان ها حسب دستور کمیته برنامه ریزی خود که براساس وضعیت نیروی انسانی هر استان تصمیم گیری می کنند درخصوص  ادامه یا توقف این رویه اقدام خواهند کرد.

   

  چهاربند گفت: موضوع تدریس 6 ساعته مدیران و معاونین مانند سال های قبل اعمال می شود و هیچ گونه تغییری نکرده است؛ بنابراین استان ها براساس اقتضائات وشرایط نیروی انسانی هر منطقه تصمیم گیری می کنند.

   

  رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات اظهارکرد: هر چند امتیاز مشخصی برای مدیران و معاونینی که تدریس  می کنند در مقایسه با مدیران و معاونینی که تدریس نمی‌کنند تاکنون وجود نداشته، اما به منظور ایجاد انگیزه، طرحی را در دست بررسی داریم که براساس آن در موضوعاتی مانند رتبه بندی، ارزیابی عملکرد و سایر فعالیت ها، امتیازاتی برای مدیران و معاونین تدریس کننده درنظرگرفته شده است.

   

  وی با اشاره به حجم بازنشستگی ها در سال های پیش رو تصریح کرد: اجرای طرح تدریس اجباری مدیران و معاونین در مقطع ابتدایی از ضرورت بیشتری برخوردار است، زیرا تقلیل  4 ساعت موظفی آموزگاران دارای سابقه بالای 20 سال که تعدادقابل توجهی را شامل می شود و کمبود نیروی انسانی، اجرای این طرح را بیش از پیش ضروری ساخته است
  نظرات کاربران