در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی خواجه

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  ابتدایی پسرانه شهادت خواجه     041-45432431
  ابتدایی پسرانه شهید حبیب الهی جانقور خواجه   روستای جانقورازتوابع شهرستان هریس بخش خواجه در7کیلومتری جاده تبریز اهرنرسیده به سه راهی شهرستان هریس  
  ابتدایی دخترانه شهیددستغیب امندی خواجه   خواجه -روستای امندی 43477323
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران